เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา สนามหลวง นางเมทินี ชโลธร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  (ก.ต.) ครั้งที่ 18/2564 โดยมีวาระการประชุมสำคัญ คือการแต่งตั้งและมติเห็นชอบบัญชีโยกย้ายข้าราชการตุลาการชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 18 คนดังนี้

  1. นายพศวัจณ์ กนกนาก รองประธานศาลฎีกา เป็น ประธานศาลอุทธรณ์

2. นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา เป็น รองประธานศาลฎีกา

3. นายวรงค์พร จิระภาค ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา เป็น รองประธานศาลฎีกา

4. นายลาชิต ไชยอนงค์ ประธานเเผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา เป็น รองประธานศาลฎีกา

5. นายอธิคม อินทุภูติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (หน.ฎีกา) เป็น รองประธานศาลฎีกา

6. นายกึกก้อง สมเกียรติเจริญ หน.ฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา

7. นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง หน.ฎีกาเป็น รองประธานศาลฎีกา

8. นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 เป็นประธานเเผนกคดีเเรงงานในศาลฎีกา

9. นายวิชิต ลีธรรมชโย หน.ฎีกา ผู้เป็นประธานเเผนกคดีคำสั่งคำร้องเเละขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา

10. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นประธานเเผนกคดีพานิชย์เเละเศรษฐกิจในศาลฎีกา

11. นายชัยเจริญ ดุษฎีพร ผู้หน.ฎีกา เป็น ประธานเเผนกคดีสิ่งเเวดล้อมในศาลฎีกา

12. นายเทพ อิงคสิทธิ์ หน.ฎีกาเป็น ประธานเเผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา(อม.)

13. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ  หน.ฎีกา เป็นประธานเเผนก คดีเยาวชนเเละครอบครัวในศาลฎีกา

14. นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 เป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา

15. นายประทีป อ่าววิจิตรกุล หน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา

16. นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณ์  หน.ฎีกาเป็นประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา

17. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสงหน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดี ทรัพย์สินทางปัญญาฯในศาลฎีกา

18. นายอุดม วัตตธรรมหน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดี ภาษีอากรในศาลฎีกา

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป โดยการประชุม ก.ต.ครั้งต่อไปในวันที่ 2 ส.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบัญชีรายชื่อผู้บริหารศาลระดับสูงที่น่าสนใจในครั้งนี้ได้เเก่ นายพศวัจณ์ ที่ขยับเป็นประธานศาลอุทธรณ์ ถือเป็นประมุขศาลอุทธรณ์เเละอาวุโสรองจากประธานศาลฎีกา ซึ่งจะเกษียณ อายุราชการพร้อมกับ น.ส.ปิยกุล ว่าที่ประธานศาลฎีกาคนใหม่ นางนุจรินทร์ ประธานเเผนกคดีอาญาของผู้ดำตำแหน่งทางการเมืองฯ เเละก.ต.ในชั้นศาลฎีกา ที่ผ่านมาในการเลือกตั้งตำเเหน่งใด ๆ ของศาลยุติธรรม หากลงสมัครมักจะได้รับการรับเลือกจากผู้พิพากษาทุกครั้ง 

นายอธิคม อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มีความซื่อตรง เที่ยงธรรมล่าสุดได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงคดีสินบนโตโยต้า,  นายโชติวัฒน์ ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 6 ซึ่งมีคิวอาวุโสที่จะถูกเสนอชื่อ ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาคนต่อไปต่อจาก น.ส.ปิยกุล  นายชูชัย ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ซึ่งเมื่อครั้งเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา บุคลิกเป็นคนมีเมตตาเรียบง่าย การบริหารงานเมื่อมีคดีการเมืองเข้ามาก็มีความยืดหยุ่นในการเเก้ปัญหา โดยใช้หลักรัฐศาสตร์ควบคู่กับหลักนิติศาสตร์ ในการบริหารงาน

นอกจากนี้ยังมีคิวอาวุโสรองจากนายโชติวัฒน์ที่จะได้นั่งประธานศาลอุทธรณ์คนต่อไป , นายเทพ หน.ฎีกา ซึ่งจะเป็นประธานเเผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ต้องรับผิดชอบพิจารณาคดีสำคัญของนักการเมืองระดับชาติที่ถูกยื่นฟ้องเข้ามา ทั้งคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบโครงการรัฐต่างๆหรือ คดีร่ำรวยผิดปกติของนักการเมือง

นายสิทธิศักดิ์ หน.ศาลฎีกา อดีตโฆษกศาลยุติธรรม เเละอดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีผลงานโครงการโดดเด่น เช่น การลดความรุนเเรงในครอบครัว,การให้ประกันตัวเยาวชนเเละการเเก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเยาวชนเเทน การคุมขัง.