เมื่อวันที่15 พ.ค. บรรยากาศที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีพุทธศาสนิกชนทยอยเดินทางมาร่วมพิธีเวียนเทียน ณ พระอุโบสถ วัดปากน้ำฯ โดยภายในพระอุโบสถฯ มีพระพรหมโมลี รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พร้อมด้วยพระสงฆ์ กว่า 30 รูป ร่วมเทศนาและเจริญพระพุทธมนต์ และบริเวณด้านทางเข้ามีแม่ชีที่คอยเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ไว้สำหรับญาติโยมได้นำไปใช้ในพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถฯ

เวลา 19.50 น. พระพรหมโมลี นำพานดอกไม้พร้อมกับคณะสงฆ์วัดปากน้ำกว่า 30 รูป ร่วมกันพาญาติโยมที่มาเวียนเทียนเดินวนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ

ทั้งนี้ปัจจุบันวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แห่งนี้ มีพระพรหมโมลี เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค 5 เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส