สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 30 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 17,345 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,664 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 681 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 549,512 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,678 ราย หายป่วยสะสม 353,744 ราย กำลังรักษา 192,526 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 117 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 4,679 รายแล้ว