จากกรณีชาวบ้านร้องเรียนบริเวณสะพานลอยคนข้ามแยกศรีพรสวรรค์ ต.สวนใหญ่  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  มีการติดตั้งแท่งเหล็กรุกล้ำเข้ามาในตัวสะพานจนเป็นที่หวาดเสียว เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้สะพานลอยคนข้ามแห่งนี้ โดยไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนได้นำเหล็กมาติดกับเสาไฟฟ้าติดกับสะพานลอยในสภาพแบบนี้ได้ เบื้องต้นพบว่าที่เสาไฟฟ้าที่ติดกับสะพานลอยมีเหล็กความยาวประมาณ 2.50 เมตร ได้นำมาติดเอาไว้กับเสาไฟฟ้าซึ่งเสาไฟฟ้าได้ติดกับสะพานลอยเหล็กได้ยื่นออกมาที่สะพานลอย ความยาวประมาณ 1 ฟุต ประชาชนที่เดินข้ามสะพานลอยขึ้นลงเกรงจะได้รับอันตรายซึ่งมีชาวบ้านที่ไกล้กับสะพานลอยได้นำถุงสีแดงมาติดเอาไว้เพื่อให้เป็นจุดสังเกตุของประชาชนเวลาขึ้นลงจะได้ระวังตัวเพราะกลัวศรีษะจะไปชนกับแท่งเหล็กดังกล่าวจนได้รับบาดเจ็บ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. นายธีรศักดิ์ พัวพันธ์ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ได้นำเครื่องมืออุปกรณ์มาทำการรื้อเหล็กแท่งที่ยื่นออกมาจนเข้ามาในสะพานลอยออกไปจนหมดสิ้น โดยนายธีรศักดิ์ กล่าวว่า ได้รับการประสานจากชาวบ้าน ตนจึงเข้ามาตรวจสอบและจัดการถอดเหล็กที่สร้างปัญหาออกไปจากจุดดังกล่าว โดยเหล็กที่ติดนั้นเป็นเหล็กที่เสริมเข้ามา ไม่ทราบว่าผู้รับเหมาจากไหนมาทำไว้ หลังจากนี้จะได้ประสานทางหน่วยงานเกี่ยวข้อง มาจัดการสายสื่อสารของค่ายต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบและปลอดภัยขึ้นต่อไป.