เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณี นักร้องสาวลูกทุ่ง จ๊ะ นงผณี มหาดไทย ดื่มเหล้าสูตรพิเศษของทางสถานบันเทิงที่จังหวัดเชียงใหม่จนหมดสติบนเวที ว่า เรื่องนี้ตนยังไม่ทราบรายละเอียด แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมีจำนวนมาก โดยหากดื่มน้อยๆ จะไปกระตุ้นพฤติกรรม กระบวนการคิด คึกคะนองให้เกิดความสนุกสนาน แต่หากดื่มมาก ดื่มนานๆ ไปจะทำให้เกิดการกดการทำงานของสมอง ซึม น็อก กดการหายใจ ควบคุมหรือระงับสติอารมณ์ไม่ได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การดื่มมาก ดื่มน้อยในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนดื่มเพียงเล็กน้อยก็ออกฤทธิ์มาก บางคนดื่มมากอาจไม่เป็นอะไร แต่ทั้งหมดนั้น ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ก็ไม่มีปริมาณที่ความปลอดภัย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล้วนมีผลกระทบทั้งสิ้น

นพ.ขจรศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะยาว ที่รู้จักกันดีคือ ทำให้เกิดภาวะตับแข็ง มะเร็งตับตามมาได้ แต่กว่าจะเห็นตรงนี้อาจจะใช้เวลากว่า 30-40 ปี แต่ปัจจุบันเริ่มมีการศึกษา และมีข้อมูลมากขึ้นว่า เครื่องดื่มแอกอฮอล์นั้นจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเมตาบอลิซึม ทำให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันมากขึ้น ซึ่งคนจะไม่ค่อยทราบผลกระทบตรงนี้เท่าไหร่ แต่ตอนนี้เราพบมากขึ้น และพบได้เร็วกว่าการเป็นตับแข็ง มะเร็งตับ โดยเริ่มพบเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในคนอายุน้อย ประมาณ 30 ปีปลายๆ 40 ปีต้นๆ ซึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิต มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

“ผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีอีกมาก ทั้งผลกระทบกับเรื่องสุขภาพของตัวเอง แต่ที่จริง ยังมีความเสียหายจากการระหว่างที่ดื่มมีอีกมาก ทั้งเศรษฐกิจของครอบครัว เกิดความรุนแรงใสครอบครัว สังคม ปัญหาการข่มขืน ปล้น ฆ่า ซึ่งมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยกระตุ้น ปัญหาเมาแล้วขับ ต้องมีคนเสียชีวิต พิการ ครอบครัวสูญเสีย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้” รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว.

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก นงผณี มหาดไทย