เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่รัฐสา นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน คนที่หนึ่ง สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังประชุม กมธ.ถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างรายงานบันทึกประวัติอาชญากรรม โดยจากรายงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่ามีการบันทึกประวัติอาชญากรรมส่งมายังส่วนกลาง 12 ล้านกว่ารายการ ในจำนวนนี้มี 1.5 แสนราย อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ศาลไม่ประทับรับฟ้อง และศาลยกฟ้อง ซึ่ง กมธ.มองว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องเร่งดำเนินการให้กับผู้บริสุทธิ์ ในการลบประวัติอาชญากรรมออกจากระบบ แต่ที่ยังติดขัดอยู่จนถึงปัจจุบันนี้คือระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องมีการแก้ไขโดยเสนอไว้ในรายงาน

นอกจากนี้ยังต้องมีการยกร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับการประวัติอาชญากรรม ในส่วนของการคุ้มครองกลุ่มบุคคลและให้โอกาสบุคคลที่เคยต้องโทษและได้พ้นโทษ เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรด้วย และเพื่อให้ทันการณ์ในสมัยประชุมนี้ ก็จะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย นอกเหนือจากขั้นตอนการเสนอรายงานในชั้นสภา

ด้านนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะ กมธ.การกฎหมายฯ กล่าวว่า นอกจากประวัติอาชญากรรมปกติแล้ว ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เคยถูกคำสั่งเรียกอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่ได้รับผลกระทบ ก็ควรได้รับประโยชน์ แต่ต้องมีการหารือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อให้มีการได้รับสิทธิกลับมาดังเดิม.

ขอบคุณรูปจาก กองทะเบียนประวัติอาชญากร www.criminal.police.go.th