เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชมงคลวชิรคุณ (อำนาจ อินฺทสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ได้ละสังขารลงอย่างสงบแล้ว เมื่อช่วงเวลา 23.40 น. เมื่อคืนวันที่ 25 มิ.ย. สิริอายุ 103 ปี 79 พรรษา สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับคณะศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมาสูญเสียพระมหาเถระที่มีวัตรปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีไปอีกรูปหนึ่ง

สำหรับ พระราชมงคลวชิรคุณ มีนามเดิมว่า อำนาจ เสนามนตรี เกิดเมื่อวัน 27 ม.ค. 2462 เวลา 05.30 น. ที่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุได้ 14 ปี โดยมี พระครูบุญมา วัดบ้านหนองเรือ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากนั้น ได้ธุดงค์ติดตามอุปัฏฐาก พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งพระครูบุญมา เป็นผู้ฝากให้ ซึ่งในขณะนั้นก็มี พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ติดตามอยู่ด้วย

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อเดือน มี.ค. 2486 ที่ วัดบ้านหนองเรือ โดยมี พระครูบุญมา วัดบ้านหนองเรือ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สมบุญ เป็น พระอนุสาวนาจารย์ พระอาจารย์แสวง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลังการอุปสมบท ได้ออกธุดงค์ทางภาคอีสาน และ ภาคเหนือ เพื่อแสวงหาครูอาจารย์ และได้ออกธุดงค์ร่วมกับครูอาจารย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์สายธรรมยุติในภาคอีสาน และภาคเหนือ อาทิ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ท่านพ่อลี ธมฺมธโร หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ และท่านยังได้มีโอกาสพบกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ซึ่งมีความคุ้นเคยกันในอดีต อาทิ หลวงปู่เกษม เขมโก หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล พ่อท่านคล้าย เป็นต้นด้วย

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2488 ท่านได้เข้าจำพรรษา ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นประจำตลอดมา และมีโอกาสปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนายังต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง ทั้งในประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา หลวงปู่อำนาจรักษาวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนถึงปัจจุบัน ยังออกรับบิณฑบาต สงเคราะห์ญาติโยมอยู่เสมอๆ แม้สังขารจะผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนาน ท่านก็ยังแข็งแรง อารมณ์ดีอยู่เสมอ