ในภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่เร่งตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จนทำให้ผู้ใช้น้ำมันต่างได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งเพิ่มภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการกันถ้วนหน้า จนต้องปรับขึ้นราคาสินค้า

คำแนะนำจาก “นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ” อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้แนะนำ 10 วิธีประหยัดน้ำมัน และถ้าทำได้ 9 ข้อ จะทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 1,643-3,080 บาทต่อเดือน หรือประหยัดได้สูงสุด 56.5% โดยใช้ค่าเฉลี่ยขับรถ ไป-กลับต่อวัน 50 กม. สภาพรถอยู่ในขั้นปกติ ไม่เกิน 7 ปี ประสิทธิภาพการกินน้ำมัน 12 กม.ต่อลิตร ขนาดรถ 1,500-1,600 ซีซี. ใช้น้ำมันเดือนละ 125 ลิตร 5,443 บาทต่อเดือน ค่าเฉลี่ยน้ำมันราคา 43.54 บาทต่อลิตร

สำหรับ 10 วิธีประหยัดน้ำมัน มีดังนี้

1.ให้ขับรถ ใช้ความเร็วคงที่ 90 กม.ต่อ ชม. ประหยัดน้ำมันมากที่สุด ประหยัดได้ 3.7 ลิตรต่อเดือน คิดเป็น 161 บาทต่อเดือน ประหยัด 3%

2.ถ้าทำได้ให้ทำงานที่บ้าน สัปดาห์ละ 1-3 วัน ประหยัดได้ 17-50 ลิตรต่อเดือน คิดเป็น 740-2,177 บาทต่อเดือน หรือประหยัด 40%

3.ช่วงวันหยุดเน้นใช้รถสาธารณะ ประหยัดได้ 7 ลิตรต่อเดือน คิดเป็น 305 บาทต่อเดือน ประหยัด 5.5%

4.ถ้าไปธุระใกล้บ้านใช้รถจักรยาน ประหยัดได้ 1 ลิตรต่อเดือน คิดเป็น 43 บาทต่อเดือน ประหยัด 0.8%

5.ไม่ขับ ก็ดับเครื่อง ไม่ติดเครื่องจอดรถนานๆ เพียงวันละ 5 นาที ประหยัดได้ 3 ลิตรต่อเดือน คิดเป็น 131 บาทต่อเดือน ประหยัด 2.4%

6.ตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางใช้จีพีเอส ถึงที่หมายรวดเร็ว ประหยัดได้ 0.5 ลิตรต่อเดือน คิดเป็น 22 บาทต่อเดือน ประหยัด 0.4%

7.ขับประหยัด ไม่เบรกบ่อย ไม่เร่งแรง ก่อนไฟแดง ชะลอความเร็ว ประหยัดได้ 1.2 ลิตรต่อเดือน คิดเป็น 52 บาทต่อเดือน ประหยัด 1.0%

8.เติมลมยางเหมาะสมตามคู่มือรถ ประหยัดได้ 2.4 ลิตรต่อเดือน คิดเป็น 104 บาทต่อเดือน ประหยัด 1.9%

9.หมั่นทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนตามกำหนด ประหยัดได้ 1.95 ลิตรต่อเดือน คิดเป็น 85 บาทต่อเดือน ประหยัด 1.6 %

10.หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าบีอีวี คิดค่าไฟฟ้ารถอีวี เฉลี่ย 0.65 บาทต่อ กม. ใช้รถ 1,500 กม. ต่อเดือน คิดเป็นไฟฟ้า 975 บาท ประหยัดลงเปรียบเทียบกับใช้รถน้ำมัน 4,468 บาท

เพียงเท่านี้ใครๆ ก็สามารถประหยัดน้ำมันได้ ลองหันมาปรับเปลี่ยนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน จะได้มีเงินเหลือไว้ใช้จ่าย เก็บออม ไม่ติดขัดการเงินในยุคที่ของแพงแสนแพง