เมื่อวันที่ 5 ก.ค. เวลา 08.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลายหน่วยงาน อาทิ ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา พ.ศ. 2565 และร่วมแกะลายเทียนติดบนต้นเทียนประเภทติดพิมพ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-17 ก.ค. 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง และชุมชนคุ้มวัดต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี “6 ทศวรรษ พัฒนาดาวน์” และจำหน่ายดอกบานชื่น ในโอกาสวันที่ 14 ก.ค. ของทุกปี เป็นวันเมตตาปัญญาอ่อน เพื่อหาทุนสนับสนุนขยายการช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญา โดยนายกรัฐมนตรีมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ พร้อมแสดงความขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการทางสติปัญญา และคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอโศกดินแดง เลขที่บัญชี 049–2–01586-7

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการมอบเงินทดแทนการประกันชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน จ.นราธิวาส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบปีที่ 90 (28 มิ.ย. 2565) โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินทดแทนการประกันชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีเสียชีวิต 22 ราย กรณีทุพพลภาพ 2 ราย รวม 24 ราย รายละ 500,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000,000 บาท และมอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กรณีเสียชีวิต 8 ราย เป็นเงิน 790,000 บาท กรณีบ้านเรือนเสียหาย 10 หลัง เป็นเงิน 832,344.47 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,622,344.47 บาท.