เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าบรรยากาศการอภิปรายร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ในช่วงกลางวันถึงเย็น เป็นไปอย่างล่าช้า จนกระทั่งเวลา 17.15 น. เพิ่งพิจารณาผ่านไปได้เพียง 20 มาตราเท่านั้น เนื่องจากแต่ละมาตรามีสมาชิกรัฐสภาอภิปรายเป็นจำนวนมาก บางมาตราใช้เวลาพิจารณานานร่วมชั่วโมง จากเดิมที่คาดว่า จะได้อภิปรายประเด็นสำคัญมาตรา 23 เรื่องวิธีการคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ จะใช้สูตรหาร 100 หรือ 500 ได้ในช่วง 14.00 น. แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด โดยมีการตกลงกันว่าในวันที่ 6 ก.ค. จะอภิปรายให้จบแค่มาตรา 23 เท่านั้น แล้วจะไปอภิปรายมาตราที่เหลือ และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ต่อในวันที่ 26-27 ก.ค.65