เมื่อวันที่ 30 ส.ค. นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก paisal puechmongkol หัวข้อ “อย่าแถจนวิปริต” มีรายละเอียดดังนี้

อย่าแถจนวิปริต!!!
นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 มี 4 ประเภท คือ
1.นายกรัฐมนตรีที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ “ตามรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอ” ตามมาตรา 158 วรรค 2 ประกอบมาตรา 159
2.นายกรัฐมนตรีตามบทเฉพาะกาลมาตรา 264 คือ นายกรัฐมนตรีตามพระบรมราชโองการ 24 สิงหา 2557 ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติ “ให้ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วย”
3.นายกรัฐมนตรีตามบทเฉพาะกาลมาตรา 272 วรรค 2 ที่ “รัฐสภาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งพรรคการเมืองไม่ได้เสนอชื่อ”
4.นายกรัฐมนตรีที่เคยดำรงตำแหน่งก่อนรัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับ ที่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 264

ครูบาอาจารย์ ท่านได้พร่ำสอนศิษย์นักกฎหมายทุกคนว่า “การตีความกฎหมายนั้นอย่าตีความในทางวิปริต” อย่าลืม หรือตระบัดคำสอนนี้เสีย!!!
การตีความว่านายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 มีประเภทเดียวตามมาตรา 158 วรรค 2 คือการแถว่าพลเอกประยุทธ์คนเดียวที่เป็นนายกฯ ส่วนการเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตราอื่นๆ ไม่ใช่นายกฯ ตามมาตรา 158 จึงเป็นการตีความในทางวิปริต
ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร จึงป้องกันการแถเอาไว้แล้ว โดยระบุอย่างชัดเจนว่า การกำหนดวาระ 8 ปี ตามมาตรา 158 วรรค 4 นั้น
~เพื่อป้องกันวิกฤติทางการเมือง และ
~ “การนับวาระนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ ให้นับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557”
ใครก็ตามที่เป็นนายกรัฐมนตรี ก็มีวาระเกิน 8 ปีไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีประเภทไหนก็ตาม
.

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก paisal puechmongkol