เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทวีตข้อความระบุว่า ท่ามกลางวิกฤตินี้ คนที่ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาอย่างน่าประหลาดใจคือ นายกฯ ทั้งที่เป็นศูนย์กลางของปัญหาและรวบอำนาจทุกอย่างไว้ในมือ คนไทยไม่เคยได้รับคำขอโทษหรือการแสดงค.รับผิดชอบต่อค.ล้มเหลวต่างๆ ที่ทำให้บ้านเมือง 7 ปีที่ผ่านมาตกอยู่ในภาวะที่แตกแยก เหลื่อมล้ำ ผู้คนสิ้นหวังและไร้ทางออก

ขอบคุณเพจ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ