เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 27 ม.ค. ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในประเทศ พบเกินมาตรฐาน 32 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 38-82 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม.) เกินมาตรฐาน 17 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 27-69 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25-78 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง

ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 29-68 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 11-26 มคก./ลบ.ม. ค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

กทม.และปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 35-73 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน 59 พื้นที่ โดยค่าฝุ่นสูงสุดอยู่ที่ ริมถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กทม.และปริมณฑล โดยในวันที่ 1-3 ก.พ. 66 พื้นที่ กทม.และปริมณฑล ควรเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละออง เนื่องจากสภาพอากาศนิ่ง และปิด โดยพื้นที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่พื้นที่กรุงเทพฯกลาง กรุงธนเหนือ และใต้ (พื้นที่ท้ายลม) สำหรับพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ควรเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือตอนบนและล่าง โดยเฉพาะช่วงวันที่ 28 ม.ค. 66 และ 1-3 ก.พ. 66.