นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. พร้อมขานรับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยร่วมมือกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ในการควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารให้ไม่เกิน 75% ของความจุภายในขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารตระหนักถึงการดูแลสุขอนามัยของตนเอง และส่วนรวมตลอดการเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ดังนี้ กรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่น จะจัดลำดับการเข้าใช้บริการของผู้โดยสาร (Group Release) เพื่อควบคุมปริมาณผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัดทั้งในสถานี และในขบวนรถไฟฟ้า

นายภคพงศ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ขอความร่วมมือผู้โดยสารรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing),  ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า MRT โดยต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส, สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดการเข้าใช้บริการ, งดการสนทนาขณะโดยสารภายในขบวนรถ, ไม่หันหน้าเข้าหากันเมื่ออยู่ภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า, สแกน QR Code ไทยชนะ ที่ติดอยู่ในตู้โดยสาร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง ทั้งนี้ รฟม. และ BEM ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ และความปลอดภัยของทุกคน

นายภคพงศ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันรถไฟฟ้า MRT ได้ปรับเวลาในการให้บริการ โดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ให้บริการเวลา 06.00 – 21.00 น. และรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ให้บริการเวลา 05.30 – 21.00 น. (รถไฟขบวนสุดท้ายถึงสถานีปลายทาง เวลา 21.00 น.) ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตารางการเดินรถและเวลารถไฟฟ้าขบวนสุดท้าย ได้จากประกาศภายในสถานี หรือเฟซบุ๊ก: MRT Bangkok Metro / โมบายแอพพลิเคชั่น: Bangkok MRT และเว็บไซต์ www.bemplc.co.th หรือสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0-2624-5200.