เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. เวลา 10.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การอำนวยการของนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ (ผอ.ศปก.พป.) และพล.ท.ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. สั่งการให้ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. และหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ นำโดยนายชาญชัย กิจศักดาภาพ บูรณาการหน่วยงาน และสนธิกำลัง ประกอบด้วย ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, ศูนย์ป้องกัน และปราบปรามที่ 1
(ภาคกลาง) กรมป่าไม้, ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน., หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ), ชุดปฏิบัติการ
พิเศษป่าไม้ระยอง และฝ่าย ปกครองอำเภอเขาชะเมา ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 โดยผู้สื่อข่าว จ.ระยอง ร้องเรียนว่ามีนายทุนกว้านซื้อที่ดิน ภบท.5 ติดหุบเขาเพื่อปลูกสวนทุเรียนที่บริเวณทางเข้าฐานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) บ้านเขาห้ายอด ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ซึ่งบริเวณปากทางซอยเข้าถนนมีป้ายเขียนว่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) เมื่อเข้าไปประมาณ 1 กม. พื้นที่เป็นหุบเขามีเขาล้อมรอบ พบรถแบ๊กโฮสีเหลืองกำลังปรับพื้นที่เตรียมทำสวนทุเรียน และบริเวณที่ดินโดยรอบ ได้ขุดร่องน้ำเป็นแนวรอบที่ดินเพื่อป้องกันช้างป่าเข้าไป ด้านหลังติดภูเขายังขุดบ่อน้ำขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ นั้น

จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ไม่พบเครื่องจักรกลหรือบุคคลใดๆ อยู่ในแปลงพื้นที่ สภาพพื้นที่มีร่องรอยการใช้เครื่องจักร(รถแบ็คโฮ) ขุดสระน้ำ และปรับพื้นที่เป็นร่อง เพื่อเตรียมปลูกทุเรียน ริมขอบแปลงมีการขุดคูกว้าง ประมาณ 1 เมตร ลึกประมาณ 1.3 เมตร พร้อมทั้งมีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เพื่อสอบถามว่าพื้นที่บริเวณที่ทำการตรวจสอบดังกล่าว มีโครงการใดของรัฐเข้าดำเนินการหรือไม่ ได้รับแจ้งว่าพื้นที่บริเวณที่ปรับพื้นที่ดังกล่าวมีการสำรวจรังวัดตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) โดยทำการรังวัดเมื่อปี 2564 ผู้แจ้งถือครองที่ดินแปลงดังกล่าว ชื่อนายไพรัช แซ่ลี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำส่งข้อมูลเข้าร่วมโครงการฯ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจวัดพื้นที่คำนวณเนื้อที่ได้ประมาณ 51 – 0 – 15 ไร่

คณะเจ้าหน้าที่ได้นำค่าพิกัดดังกล่าวถ่ายทอดลงบนแผนที่ มาตราส่วน 1 : 50,000 ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าว อยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน คณะเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า การกระทำของนายไพรัช เป็นการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 72 ตรี วรรค 2 และกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ฐาน แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 31 คณะเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกการตรวจยึดพื้นที่ จำนวน 51 – 0 – 15 ไร่ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและภาพถ่ายแสดงบริเวณที่เกิดเหตุ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขาชะเมา เพื่อสืบสวน สอบสวน นำตัวผู้กระทำผิดรายนี้ มาดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมอบให้ นายจักรกฤษณ์ แสงกุหลาบ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3(ห้วยทับมอญ)เป็นผู้กล่าวโทษ

ในขณะที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.จังหวัดระยอง และนายอำเภอเขาชะเมา ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนเช่นกัน ได้เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่ และสอบถามแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั้งในระดับพื้นที่ และจากส่วนกลางด้วย โดยมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายให้ประชาชนทราบทั่วถึงกัน ในการดำเนินการตามโครงการ คทช.ซึ่งต้องได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ก่อน จึงเข้าทำประโยชน์ และต้องไม่กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ หรือบุกรุกป่าใหม่ ความคืบหน้าจะติดตาม และรายงานให้ทราบต่อไป.