วันนี้ (9 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการประชุมบอร์ด กสทช. โดยมีวาระลับ เรื่อง คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฟุตบอลโลก 2022 ที่ กสทช. อนุมัติเงินกองทุน กทปส. ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก จำนวน 600 ล้านบาท เป็นผู้สนับสนุนหลักการถ่ายทอดฟุตบอลโลก ได้เสนอผลการสอบฯของอนุกรรมการ ว่า นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ และรองเลขาธิการ กสทช. เข้าข่ายการกระทำผิด

ทั้งนี้ บอร์ด กสทช.ต้องดำเนินการพิจารณา หากไม่พิจารณาจะเข้าข่ายละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ที่ประชุมบอร์ด กสทช. จึงได้ใช้วิธีการโหวต ปรากฏว่าคะแนน 4 : 2 ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รักษาการเลขาธิการ กสทช. แต่ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ต่อไปได้

ด้านแหล่งข่าวจาก กสทช. กล่าวกับ “เดลินิวส์” ว่า หลังการลงมติครั้งนี้ จะมีผลอย่างเป็นทางการนั้น ทาง บอร์ด กสทช. ต้อง ลงนามรับรองการประชุมก่อน ซึ่งหากการรับรองไม่ครบตามที่ลงคะแนนผลก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ แต่หากมีการรับรองการประชุมแล้วตามมติ กระบวนการต่อไป จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดของทาง นายไตรรัตน์ ซึ่งหากนายไตรรัตน์ ไม่เห็นด้วยกับผลครั้งนี้ก็สามารถอุธรณ์ได้ ตามกฎหมายทุกอย่าง

อย่างไรก็ตาม สำหรับ การลงมติของคณะกรรมการครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนตามอนุกรรมการของบอร์ดแต่ละคน โดยผลที่ออกมา 4 ต่อ 2 กรรมการเสียงข้างมาก 4 เสียง ได้แก่ พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กสทช. (ด้านกิจการกระจายเสียง), ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต กสทช. (ด้านกิจการโทรคมนาคม) และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย กสทช. (ด้านเศรษฐศาสตร์) และ รศ.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กสทช. (ด้านโทรคมนคม)

ส่วน 2 เสียงข้างน้อย ไม่เห็นด้วย คือ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กสทช. (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) และ พลตำรวจเอก ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร กสทช. (ด้านกฎหมาย)

ส่วนอีกหนึ่งเสียง คือ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ได้งดออกเสียง นอกจากนี้บอร์ด กสทช. ได้ให้ ผศ.ดร. ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ. รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ปฎิบัติหน้าที่เป็น รักษาการ เลขาธิการ กสทช. แทน นายไตรรัตน์ ด้วย.