เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กรณีเพจชมรมSTRONG ต้านทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานี เผยแพร่ภาพรีสอร์ทแห่งหนึ่งติดทะเลบนเกาะเต่า อ.เกาะพะงัน มีผู้ร้องเรียนตรงนี้สร้างได้หรือไม่ ได้สั่งการให้ทางอำเภอเกาะพะงัน เทศบาลตำบลเกาะเต่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากพื้นที่เกาะเต่าเป็นพื้นที่ราชพัสดุทั้งเกาะ โดยมีกรมธนารักษ์ ดูแลและจากการตรวจเบื้องต้นพบว่า มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอยู่หมู่ที่ 3 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน เป็นผู้ครอบครอง โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริม เหล็ก ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง มีพื้นที่ 48 ตารางเมตร ซึ่งพบว่าเจ้าของอาคารไม่ได้ขออนุญาตการก่อสร้างจากเทศบาลตำบลเกาะเต่า และพื้นที่ครอบครองยังไม่ได้ดำเนินการเช่าที่ดินจากธนารักษ์พื้นที่

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่น (เทศบาลตำบลเกาะเต่า) ได้อาศัยอำนาจตาม พรบ.40 วรรคหนึ่ง มาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ห้ามมิให้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนของอาคาร ดังนี้ ห้ามมิให้บุคคลใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. เป็นต้นไป ส่วนการดำเนินคดีต่อผู้ประกอบการในวันที่ 26 มิ.ย.นี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไป

“สำหรับเรื่องที่ที่เกิดขึ้นย่อมมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอยู่บ้าง ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการหรือผู้ครอบครองที่ดินให้ดำเนินขอเช่าพื้นที่ต่อกรมธนารักษ์และขออนุญาตการก่อสร้างให้ถูกกฎหมาย เนื่องจากในปัจจุบันมีเครือข่ายการตรวจสอบจากภาคประชาชนอย่างเข้มข้น” นายวิชวุทย์ กล่าว