เมื่อวันที่ 11 ก.ย. นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในฐานะโฆษก ป.ป.ช. เปิดเผยความคืบหน้ากรณีมีผู้กล่าวหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ใช้เครื่องบินตำรวจแบบคาซ่ารุ่น CN235-220M และเครื่องบินแบบ FALCON รุ่น 2000 ของกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขนสุราและเบียร์หนีภาษีจากสนามบินหาดใหญ่ ไปกองบินตำรวจที่กรุงเทพฯ ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี 2561 จากนั้นสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อต้นเดือน ต.ค. ปี 2563 และเรื่องนี้มีการกล่าวหาเป็น 2 ประเด็น คือ (1) กล่าวหาการใช้เครื่องบินราชการขนของเถื่อนและ (2) การกล่าวหาเรื่องการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการใช้เครื่องบินฝึกลำดังกล่าวเพื่อเดินทางไปในประเทศอินโดนีเซียเป็นเท็จ

รองเลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่าเรื่องกล่าวหาใช้เครื่องบินตำรวจ ขนเหล้าเถื่อน ถูกเสนอเข้าอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องในชั้นต้นแล้วและอนุกรรมการกลั่นกรองได้ให้ ไปดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากนั้นต้องสรุปเรื่องเสนอต่อที่ประชุมกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อพิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวน ทั้งนี้เมื่อปรากฏเป็นข่าวแล้วทาง ป.ป.ช. ได้เร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมย้ำเรื่องดังกล่าว ป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อปี 2563 ยืนยันไม่ได้ดำเนินการล่าช้าแต่อย่างใด.