ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่​ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำสมาชิกสภาเทศบาลนคร หัวหน้าหน่วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ กว่า 40 คน เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สัญจร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายอาทิตย์ ชูกิตติคุณ ประธานสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)

ว่าที่​ ร.ต.สมทรง กล่าวว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมเป็นการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คือ การอนุมัติเงินอุดหนุนช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤติโควิด-19 การปรับปรุงสาธารณูปโภคต่างๆ เน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยปกติสุขเป็นต้น ทั้งนี้การประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สัญจร ดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่มาใช้สถานที่นอกห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่จัดการประชุม เป็นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค ที่ต้องมีการเว้นระยะห่างและสถานที่ต้องปลอดโปร่ง มีการระบายอากาศที่ดี