@ ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดกิจกรรม “ขับปลอดภัย Smart Drive by BEM” โดยมีนักทดสอบรถประสบการณ์ระดับโลกและกูรูด้านรถยนต์ชื่อดัง “พีระพงษ์ กลั่นกรอง” เป็นวิทยากรพิเศษ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของ BEM เข้าร่วมงาน ได้แก่ นางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, นางสาวสุวพีร์ ลือสิริพรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร, นายประพันธุ์ อิ่มใจ ผู้อำนวยการฝ่ายจราจร และ นายวิรภพ เมฆพฤกษาวงศ์ หัวหน้าแผนกจัดการจราจร ซึ่งบรรยากาศต่างเต็มไปด้วยความรู้ ความสนุกสนานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

@ พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดย ทีเอ็มบีธนชาต ขึ้นแท่นองค์กรดีเด่นด้านการพัฒนาวงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทย รับมอบรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566 ประเภทดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติ (National Award) จัดโดยสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในวงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยกำหนดประเด็นมอบรางวัลในเรื่อง “พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : Museum and Learning Center & SDGs 17” ตอกย้ำแนวทางการทำกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนของทีทีบีในมิติการจุดประกายความเป็นไทย มุ่งอนุรักษ์ศิลปกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมไทย

@ ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 56 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย” วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้บริหารจากบริษัทสมาชิก คณะผู้บริหารและพนักงานสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1

@ นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ นางสาวกรกช คุณาลังการ นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “โครงการ Life Begins with GHB” ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกของสมาคมฯ ที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 1,700 รายทั่วประเทศ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษของ ธอส. ภายใต้โครงการ Life Begins with GHB

@ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล และแขกผู้มาเกียรติ ร่วมพิธีเปิด Black Box Theater อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดยห้องแสดงดนตรีที่ไร้ขอบเขตจินตนาการแห่งนี้ มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี (Music Technology) ที่ต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือระบบเสียง การจัดไฟ ออกแบบการแสดงดนตรีสด และสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม (Popular Music) ที่ต้องการเวที ฝึกซ้อมและจัดแสดงในฐานะนักดนตรีเดี่ยวและวง

@ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมด้วย ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. และ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ASEAN-ASSET 2023: Global Summit on the Future of Future Food” ในธีม Global Protein Integrity ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องความมั่นคงของอาหารเพื่ออนาคต หวังช่วยลดความรุนแรงวิกฤตอาหารโลก โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลก – เมื่อเร็ว ๆ นี้

@ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด จัดการแข่งขันวิ่งการกุศล “TOSHIBA RUN สุโขทัย วิ่งชมอุทยาน สุขสราญ สุโขทัย”โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร ร่วมด้วยนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายโกวิทย์ ทรงคุณ ประธานหอการค้าจังหวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโตชิบา ไทยแลนด์ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 1,300 คน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดี และกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกเพื่อฉลองการก้าวเข้าสู่ที่ปีที่ 55 ของโตชิบา ไทยแลนด์

@ “อัลเลอร์นิค” (Allernix) ผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบรรเทาอาการแพ้ ภายใต้ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด (GED) หนึ่งในบริษัทผู้ดูแลสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย เจ้าของเดียวกับ ดีคอลเจน และ โซลแมค จัดงาน “คืนชีวิตไม่ติดแพ้ ดูแลด้วยอัลนี้” ชวนพระเอกหนุ่มสุดฮอต “โป๊ป – ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ” พรีเซ็นเตอร์ “อัลเลอร์นิค” (Allernix) มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4 จัดกิจกรรมเอาใจแฟนๆ แชร์เคล็ดลับไม่ลับวิธีการป้องกันและรักษาอาการภูมิแพ้ ดูแลตัวเองและคนที่คุณรัก ให้ได้ใช้ชีวิตไม่แพ้ใคร

@ นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ. จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ ‘การผนึกความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อขจัดภาระโรคเบาหวานและโรคอ้วนในประเทศไทย’ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย และโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา ประเทศไทย เพื่อระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หรือ NCDs)

@ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต จัดงาน “Agency Music Fest 2023” งานคอนเสิร์ตกลางแจ้งเต็มรูปแบบ ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศสุดฟิน ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง โรงแรม Parco เขาใหญ่ ภายในงานพบศิลปินชื่อดัง ที่มาสร้างความสนุกสุดเหวี่ยง เปิดประเดิมเวทีด้วย เต๋า สมชาย และ มอส ปฏิภาณ ที่มาเรียกพลังขาแดนซ์ยุค 90 ต่อด้วย จ๊ะ นงผณี มหาดไทย และปิดท้ายความมันส์สุดติ่งกับโจอี้บอย

@ นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ประธานบริหารกลุ่มศรีเทพไทย เข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมี ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมแสดงความยินดี พร้อมด้วยนางเพ็ญประภา ไตรจักรภพ ภริยา และครอบครัว ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

@ นายชัชพร ตรีวิมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) จากนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษาเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ในระดับทองและ ในระดับทองแดง ด้านการตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ใครทำอะไรทำดี ๆ ที่ไหนอยากอวดอยากโชว์บอกกล่าวกันได้ “โซเชียลอัพเดท” อีเมล์ [email protected]