เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ ว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ลงนามคำสั่งพรรคประชาธิปัตย์ ที่ 15/2567 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (เพิ่มเติม) โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2567 ข้อ 38 (4) หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จึงขอแต่งตั้งให้ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เป็น ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขณะที่ นายมงคลกิตติ์ โพสต์ภาพเอกสารคำสั่งดังกล่าวในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุว่า แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบ ตนขอกราบขอบคุณนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์.