เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 67 นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สว. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีผู้ร้องว่าลายเซ็น 40 สว. ที่ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนนายกรัฐมนตรีเป็นลายเซ็นปลอม ว่า ตนไม่เข้าใจว่าประเด็นนี้ไปร้องได้อย่างไร เพราะมันเป็นการทำงานของสภา มันปลอมลายเซ็นไม่ได้ โดยขั้นตอนนั้น สว.จะลงชื่อ และมีสำนักทะเบียนประวัติเทียบตัวอย่างลายเซ็นของ สว.แต่ละคน ก่อนจะเสนอให้ประธานรัฐสภา ซึ่งประธานเป็นคนลงนามไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ ท่านต้องรอบคอบอยู่แล้ว และศาลรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องแล้วเข้าเงื่อนไข ดังนั้น ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้

“ไม่มั่นใจว่าคนร้องมีสติปัญญาแค่ไหนที่หยิบเรื่องนี้มาร้อง แต่ไม่เป็นไร ร้องมาก็ดี จะได้ตรวจสอบ เราพร้อมรับกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้ว ขอฝากไปถึงผู้ร้อง เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้อง ท่านก็ควรรับโทษเหมือนกัน ต้องโดนฟ้องกลับเหมือนกัน เพราะการกลั่นแกล้งแบบนี้ จะต้องได้รับโทษหนักทางอาญา คุณนั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบ” นายดิเรกฤทธิ์กล่าว

นายดิเรกฤทธิ์ กล่าวต่อว่า ตนไม่แน่ใจว่าไปรับคำแนะนำจากใคร คุณไม่เข้าใจการทำงานขององค์กรนิติบัญญัติของชาติเลยหรืออย่างไร ตนคิดว่าเดี๋ยวจะได้ฟ้องกลับ และเรียกมาไต่สวน ตัวท่านมีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนอย่างไร มีเจตนาบริสุทธิ์อย่างไร ถ้าท่านชี้ไม่ได้หรือมีใครอยู่เบื้องหลัง มีคนสั่งการ ตนคิดว่าต้องเป็นตัวการร่วมหมด ก็ขอขอบคุณที่ฟ้องมา เพราะเราพร้อมทุกอย่าง การทำงานที่บริสุทธิ์จริงใจ ทนทานต่อการตรวจสอบอยู่แล้ว.