นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) พร้อมด้วยนายพชร นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษาประจำประธาน กสทช. และ นายเสน่ห์ สายวงศ์  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เข้ารับชมการทดลอง ทดสอบ รับส่งสัญญาณผ่านกลุ่มดาวเทียม Starlink เพื่อใช้สำหรับภารกิจการแพทย์ทางไกล ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. กล่าวว่า การทดลอง ทดสอบครั้งนี้ เป็นการส่งสัญญาณโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมประเภทวงโคจรต่ำ (Low-Earth Orbit – LEO) โดยทดสอบการรับส่งสัญญาณจากเรือ  SC Winter ซึ่งเดินทางในเส้นทางอ่าวไทย ท่าเรือสงขลา-แหลมบงกช มายังคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. โดยเป็นการจำลองเหตุการณ์ลูกเรือขอเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ ม.อ. ผ่านระบบ Telemedicine ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ทั้งนี้ ในการสาธิตการให้บริการโทรคมนาคมครั้งนี้ พบว่ามีความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลด 166 Mbps ขณะที่ความล่าช้าของอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 32 ms

“การทดลอง ทดสอบครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีของไทย ที่ได้เห็นการใช้งานจริงของดาวเทียม LEO ของ Starlink โดยเฉพาะในการสนับสนุน telemedicine ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ห่างไกลในการเข้าถึงสาธารณสุขของไทยได้อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น” ประธาน กสทช. กล่าว 

ทั้งนี้ กลุ่มดาวเทียม Starlink เป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO) ที่มีระยะห่างจากโลกประมาณ 550 km ในคลื่นความถี่ย่าน ka, ku รองรับการให้บริการทั้ง internet broadband, cellular backhaul, direct-to-cell และ ESIM และให้บริการทั้งในรูปแบบ Business-to-Business หรือ B2B และ Business-to-Customer หรือ B2C ในหลายพื้นที่ อาทิ อเมริกาเหนือ ยุโรป และหลายประเทศในเอเชีย 

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุญาตจาก กสทช. เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 66 ให้ทำการทดลอง ทดสอบ การใช้คลื่นความถี่ย่าน Ku-Band (Uplink : 14000 14500 MHz / Downlink : 10700 12700 MHz) โดยใช้ดาวเทียมต่างชาติ กลุ่มดาวเทียม Starlink ข่ายงานดาวเทียม STEAM-1 (NGSO) ของนอร์เวย์ เพื่อทดลอง ทดสอบรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเป็นการชั่วคราว สำหรับภารกิจสนับสนุน ค้นหาช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย ภารกิจการศึกษาทางไกลในพื้นที่ห่างไกล และภารกิจการแพทย์ทางไกลในพื้นที่ห่างไกลและทางทะเล ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 67 ถึง 27 ก.ย. 67 (รวมระยะเวลา 180 วัน)