กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตา หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประกาศไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อนำไปช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายคนอาจสงสัยว่า นายกรัฐมนตรีได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ ซึ่งเงินเดือนของบรรดานายกรัฐมนตรีมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลจากสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2556 ระบุว่า ข้าราชการการเมืองจะได้รับเงินเดือนและเงินประจำตัวแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งจากการตรวจสอบตามบัญชีอัตราตำแหน่ง เงินเดือน และเงินประจำตัวแหน่งข้าราชการการเมือง พบว่า ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้รับอัตราเงินเดือน 75,590 บาท และได้รับอัตราเงินประจำตัวแหน่งเดือนละ 50,000 บาท หากรวมเงินเดือนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเงินประจำตัวแหน่ง 75,590+50,000 = 125,590 บาท

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังควบอีกหนึ่งเก้าอี้คือ รมว.กลาโหม ซึ่งมีอัตราเงินเดือน 73,240 บาท และได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 42,500 บาท

เท่ากับว่า ปัจจุบันควบ 2 ตำแหน่ง ทั้งนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม หากสละเงินเดือน 3 เดือนเพื่อนำไปช่วยสถานการณ์โควิด-19 เท่ากับว่าเป็นเงิน 723,990 บาท

ทั้งนี้ ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี อัตราเงินเดือนจะอยู่ที่ 74,420 บาท เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 45,500 บาท รวมเป็นเดือนละ 119,920 บาท

และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง / รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ อัตราเงินเดือนอยู่ที่ 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 42,500 บาท รวมเป็นเดือนละ 115,740 บาท