ยังเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ที่เวลานี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ก.ค. กรุงเทพมหานคร ได้จัดหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก หรือ จุดตรวจโควิดฟรี เพื่อค้นหาผู้ป่วยและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำหรับสถานที่บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกแบบ SWAB ในจุดต่างๆในพื้นที่กทม. มีทั้งหมดดังนี้(อัพเดต 9 ก.ค. 64)
-ตลาดมหานาค เขตดูสิต กลุ่มเขต กทม.กลาง
-วัดวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กลุ่มเขต กทม.เหนือ
-วัดพลมานีย์​ เขตลาดกระบัง กลุ่มเขต กทม.ตะวันออก
-วัดบางขุนเทียนนอก ซอยพระรามที่ 2 ซอย 28 (ซอยจอมทอง19) เขตจอมทอง กลุ่มเขต กรุงธนเหนือ
-ตลาดบางแคภิรมย์ เขตบางแค กลุ่มเขต กรุงธนใต้

เงื่อนไขเข้ารับตรวจ
-รับตรวจเฉพาะ คนไทย เท่านั้น
-รับตรวจเฉพาะผู้พักอาศัยในพื้นที่ กทม.
-สามารถ walk in ได้เลย (ในเวลาและจำนวนที่กำหนด)

เอกสารที่ต้องเตรียม
-บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
-ต้องเตรียมปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียนด้วย
-ในกรณีที่ต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

จุดตรวจโควิดฟรีในกรุงเทพฯ เพิ่มเติม
-สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซอยคุ้มเกล้า 1/5 ถนนคุ้มเกล้า เขตมีนบุรี โดยสามารถเข้ารับการตรวจได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจโรคในเวลา 08.00 – 14.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้รับบริการ 1,000 คนต่อวัน (เริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 06.00 น.)
-ตลาดเก่าเยาวราช ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ โดยสามารถเข้ารับการตรวจได้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. จำกัดจำนวนผู้รับบริการ 1,000 คนต่อวัน
-วันพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน โดยสามารถเข้ารับการตรวจได้ในวันที่ 5 -11 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. จำกัดจำนวนผู้รับบริการ 900 คนต่อวัน…