ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ (25 ต.ค.64) สำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, นครสวรรค์, อุทัยธานี, นครราชสีมา, นครนายก, สุพรรณบุรี, นครปฐม และกาญจนบุรี รวม 61 สายทาง สัญจรผ่านได้ 36 สายทาง ผ่านไม่ได้ 25 สายทาง แบ่งเป็นน้ำท่วมสูง 18 สายทาง ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 4 สายทาง สะพานขาด/คอสะพานขาด /ทรุดตัว/กัดเซาะ 1 สายทาง และ ไหล่ทาง/คันทาง พังทลาย/ดินไหล่เขาสไลด์ 2 สายทาง ดังนี้

1.สายทาง นว.3102 แยก ทล.117-บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.ที่ 8+300-11+100) 2.สายทาง นว.017 สะพานบางเคียน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.ที่ 0+000-1+619) 3.สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201-บ้านเขว้า อ.เมือง, บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.ที่ 2+800-3+900) 4.สายทาง ชย.3003 แยก ทล.202 (กม.ที่ 124+200)-แยก ทล.2065 (กม.ที่ 6+997) อ.เมือง, คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.ที่ 4+450-4+900) 5.สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205-อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600-2+800)

6.สายทาง ชย.4040 แยก ทล.2065 (กม.ที่ 10+445)-แยก ทล. 2233 อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ สะพานขาด (ช่วง กม.ที่ 11+200) 7.สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000-3+600) 8.สายทาง สร.012 ถนนเชิงลาดสะพานใหม่นาหนองไผ่-กระโพ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 70 ซม. (ช่วง กม.ที่ 2+000-6+600) 9.สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.ที่ 1+200-3+800) 10.สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ-หนองเรือ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 120 ซม. (ช่วง กม.ที่ 3+600-4+200)

11.สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 70 ซม. (ช่วง กม.ที่ 1+250-1+725) 12.สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2-บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 1+900-2+100) 13.สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 ซม. 14.สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 ซม. 15.สายทาง รอ.015 อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+025-0+800) 16.สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์-หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 80 ซม. (ช่วง กม.ที่ 2+070-3+365) 17.สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 45 ซม. (ช่วง กม.ที่ 0+000-0+050)

18.สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 85 ซม. (ช่วง กม.ที่ 0+000-0+075) 19.สายทาง อท.2034 แยก ทล.32-บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 50 ซม. (ช่วง กม.ที่ 0+500-7+300) 20.สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 (กม.ที่ 197+000)-บ้านถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 11+600-11+650) 21.สายทาง สห.2006 แยก ทล.32-แยก ทล.311 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.ที่ 1+300-2+500) 22.สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย-บางเลน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 ซม. (ช่วง กม.ที่ 0+100-0+800) 23.สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.บางเลน จ.นครปฐม น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.ที่ 0+000-0+563)

24.สายทาง กจ.4041 แยก ทล.3199-บ้านท่าลำใย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ดินไหล่เขาสไลด์ (ช่วง กม.ที่ 22+000-25+000) และ 25.สายทาง กจ.4051 แยก ทล.3086-บ้านสลอบ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี (ช่วง กม.ที่ 2+200-2+300) ทั้งนี้จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้ประชาชน พร้อมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ประชาชนแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146