วันที่ 3 พ.ย. ที่วัดเพหลา หมู่ 1 ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ มีพุทธศาสนิกชนชาว ต.เพหลา ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี เพื่ออนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยได้มีนำรถสามล้อพ่วงข้าง ซึ่งเป็นรถที่ชาวบ้านใช้เพื่อการเกษตร นำมาตกแต่งอย่างสวยงาม แห่จากในหมู่บ้านไปยังวัดเพหลา สร้างความแปลกตาให้แก่ผู้ที่พบเห็น และชื่นชม

ด้าน นายธันย์วิชญ์ นาคสวาท หรือทนายดำ ชาวบ้านในพื้นที่ ต.เพหลา กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนายมานพ แก้วมณี ผู้นำจัดกิจกรรม ร่วมกับชาว ต.เพหลา ได้มีจัดทอดกฐิน ขึ้นที่วัดเพหลา ซึ่งเป็นวัดประจำตำบลเพื่อต้องการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่ชาว ต.เพหลา และยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในตำบล สำหรับการนำรถสามล้อพ่วงข้างมาแห่กฐิน เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ มีการทำอาชีพทางการเกษตรส่วนใหญ่ ทุกครัวเรือนมีสามล้อพ่วงข้าง จึงพร้อมใจกันนำรถมาตกแต่งย่างสวยงามร่วมแห่กฐิน ซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทยที่ ต.เพหลา