เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดสตูล โดย นายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ผู้อำนวยการจังหวัด) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สต.0021/ ว.6039 ลงวันที่ 5 พ.ย.2564 ถึงนายอำเภอในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดสตูล และส่วนราชการทุกหน่วยงานในพื้น ว่า มรสุมตะออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงโดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรและทะเลอันดามันคลื่อนสูง 1-2 เมตร โดยพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ 7-13 พ.ย.บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงขอให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจได้รับผลกระทบน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยขอให้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล และพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์จากสภาวะน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นในระยะนี้ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ ทั้งสภาวะอากาศ ปริมาณน้ำฝนและปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงาน เครือข่าย จิตอาสา ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ อีกทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเกิดภัยพิบัติให้รายงานสถานการณ์และช่วยเหลือในเบื้องต้นให้ทางจังหวัดทราบโดยด่วนภายใน 24 ชั่วโมง หรือทางโทรศัพท์ 0-7472-2121/0-7472-2296 หรือทาง APPliCAtion Line โดยสแกน QR Code