จากกรณี นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ตั้งข้อสังเกตการกรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม เร่งรีบทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีวงเงิน 980 ล้านบาทโดยใช้งบกลางของ กทม. เพื่อให้เสร็จก่อนคริสต์มาส 25 ธ.ค. 2564 เป็นของขวัญให้คนกรุงเทพนั้น เป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าหรือไม่ เนื่องจากพล.ต.อ.อัศวิน เป็นผู้ว่าฯ กทม. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 แต่ทำไมเพิ่งมาเร่งรีบทำโครงการในตอนที่มีกระแสเลือกตั้ง ส.ก.และผู้ว่าฯ กทม. รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสแค่ไหน ทำไมถึงเป็นเจ้าเดียวกันหมดในการออกแบบ

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า การตั้งข้อสังเกตของฝ่ายการเมืองถือว่าเป็นเรื่องดี เป็นการติเพื่อก่อ ซึ่งโครงการ สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี นั้น มีระยะทางประมาณ 4,600 ม. เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกับชาวกรุง เพราะปัจจุบันพื้นที่สีเขียวในเมืองหายไป รวมถึงเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนและออกกำลังกาย ส่วนการทำประชาพิจารณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนั้น ทางสำนักระบายน้ำและสำนักการโยธา ได้มีการวางแผนและออกแบบร่วมกันในการดำเนินการเพื่อให้สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพิ่ม เช่น การไล่น้ำเสียในคลองไผ่สิงโต ไปยังสถานีสูบน้ำคลองเตย เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้คุณภาพน้ำคลองช่องนนทรี คลองสาทร และคลองไผ่สิงโตมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น  ส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนั้นก็มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ ส่วนผู้ออกแบบนั้นเป็นที่ปรึกษาโครงการและก็เข้ามาช่วยกทม.ฟรี อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 25 ธ.ค.64 การปรับภูมิทัศน์ในคลองช่องนนทรี ช่วงที่ 2 ระยะทาง 200 เมตร จะแล้วเสร็จประชาชนที่จะมายังพื้นที่ดังกล่าวสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสมาลงสถานีช่องนนทรีหรือโดยสารรถ BRT มาได้สะดวก

ผู้สื่อข่าวสอบถามเพิ่มเติมว่า จะเดินทางไปชี้แจงตามคำเรียนเชิญของประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือไม่ พล.ต.อ.อัศวิน ตอบว่า ขอดูจดหมายเชิญก่อนถ้าหากติดภารกิจไม่สามารถไปเองได้ก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการไปชี้แจงแทน.