เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า โควิด 19 พรุ่งนี้จะมีการบรรยาย online สถานการณ์โอมิครอน และการกระตุ้นเข็ม 3 การบรรยายจะใช้ข้อมูลของประเทศไทยมากที่สุด โดยเฉพาะการศึกษาในประเทศไทย และการศึกษาในต่างประเทศที่สำคัญ ให้เห็นถึงสถานการณ์ covit 19 สายพันธุ์โอมิครอน และผลของการกระตุ้นเข็ม 3 ในการฉีดวัคซีนชนิดต่างๆในประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน โดยสแกน QR Code การบรรยายจะเริ่มเวลา 12.00 – 13.00 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2564