เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย เขตดุสิต  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยสำหรับเด็กเพื่อส่งต่อ เขตดุสิต โดยมี คณะผู้บริหาร กทม. สำนักการแพทย์ สำนักการอนามัย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตดุสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน โดยเฉพาะครอบครัวที่พ่อแม่ติดเชื้อโควิด-19 อาจจะทำให้ลูกติดเชื้อตามไปด้วย หรือกรณีที่ลูกติดเชื้อโควิด-19 แต่พ่อแม่ไม่ติดเชื้อ ทำให้ต้องแยกผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาล เพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหา รวมถึงลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของคนในครอบครัว กทม. จึงได้ จัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็กเพื่อส่งต่อ บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย เขตดุสิต ขึ้น

โดยปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 จัดทำเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยเด็กตั้งแต่อายุ 3-14 ปี สามารถรองรับผู้ป่วยเด็กได้ 52 เตียง แบ่งเป็นชาย 26 เตียง และหญิง 26 เตียง แบ่งแยกพื้นที่เป็นสัดส่วนเรียบร้อย ซึ่งจะช่วยผ่อนคลายความวิตกกังวลของพ่อแม่ในการดูแลลูก ลดความกดดันของเด็กที่ต้องแยกกักตัวจากพ่อแม่

โดยที่ศูนย์พักคอยสำหรับเด็กแห่งนี้ จะมีกิจกรรมและของเล่นตามช่วงวัย เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมผ่อนคลายในช่วงที่ต้องอยู่ห่างจากพ่อแม่ โดยมีทีมแพทย์จากวชิรพยาบาล เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วยเด็ก รวมทั้งมีอาสาสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก ครูอาสาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง และหากมีอาการที่จะต้องเข้ารักษาพยาบาล ก็สามารถส่งเข้าโรงพยาบาลได้ทันที โดยวันนี้มีผู้ป่วยเด็กเข้าพักที่ศูนย์ฯ ดังกล่าว จำนวน 3 ราย เป็นชาย 1 ราย และหญิง 2 ราย