เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่มีการแถลงของจากกระทรวงสาธารณสุข ว่าจะมียกระดับเพิ่มมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งลดการเดินทางข้ามจังหวัด การปิดสถานที่เสี่ยง รวมไปถึงการทำงานที่บ้าน แหล่งข่าวระดับสูงในทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า จะมีการกลับไปบังคับใช้มาตรการเช่นเดียวกับช่วงเดือน เม.ย. พ.ศ. 2563 โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 2564 ที่จะถึงนี้

สำหรับมาตรการที่บังคับใช้ ช่วงเดือน เม.ย. พ.ศ.2563 อาทิ ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงตามที่แต่ละจังหวัด ได้มีคำสั่ง, การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค เช่น สนามมวย สนามกีฬา สถานประกอบการ อาบ อบ นวด และนวดแผนโบราณ สปา สถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) สถานบันเทิง ฯลฯ, ห้ามกักตุนสินค้า ทั้งยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม หรือสินค้าจำเป็นต่ออุปโภคบริโภค ในชีวิตประจำวัน, การห้ามชุมนุม หรือห้ามทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน, ห้ามเสนอข่าวเท็จ และห้ามออกนอกเคหสถานเว้นแต่มีความจำเป็น เป็นต้น ส่วนมาตรการทางสายการบินและการเดินทางเข้า-ออกนอกประเทศนั้น จะมีการพิจารณารายละเอียดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (18 ก.ค.)