สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 18 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,077 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 6,232 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 165 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 114,376 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,637 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 65,409 ราย กำลังรักษา 81,952 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,337,811 ราย หายป่วยแล้ว 2,233,903 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 18 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,956 ราย