เมื่อวันที่ 21 ม.ค. นายสถิตย์ พิสัยสวัสดิ์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร (CITES) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ร้อยทหารพรานที่ 2110 มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร ได้ร่วมกันเผาทำลายซากสัตว์ป่าของกลางทั้งหมด ตามระเบียบของทางราชการ ที่บริเวณพื้นที่ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร ออกลาดตระเวนในพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจากสายว่า จะมีการลักลอบขนซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ต่อมาได้พบกระสอบปุ๋ยจำนวน 6-7 กระสอบ วางอยู่ริมถนนมุกดาหาร–ธาตุพนม ใกล้กันพบรถกระบะต้องสงสัย เมื่อคนขับรถคันดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่ ก็ได้ขับรถออกไปอย่างเร็ว เจ้าหน้าที่ได้ขับรถไล่ติดตามแต่ไม่ทัน จาการตรวจสอบถุงปุ๋ยพบซากสัตว์ป่าประกอบด้วย 1. ซากอีเห็นข้างลาย (CITES3) จำนวน 1 ตัว, 2. ซากกระรอกบินแก้มแดง (สัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 6) จำนวน 46 ตัว, 3.ซากกระรอกบินแก้มขาว (สัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 8 ) จำนวน 125 ตัว, 4. ซากกระรอกท้องแดง จำนวน 3 ตัว, 5. ซากกระรอกหน้ากระแต (สัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 12) จำนวน 4 ตัว, 6. ซากหนูหวาย จำนวน 20 ตัว, 7. หอยเดื่อมีชีวิต 150 กก. 8.หอยเชอรี่ต้มสุก 30 กก.