เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย.เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้กัญชากัญชง พ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (ยส.5) เพื่อให้มีการนำกัญชา กัญชง ไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำ ร่างพ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ….มีทั้งหมด 52 มาตรา 10 หมวด ประเด็นสำคัญคือใช้โยชน์อย่างเต็มที่จากกัญชา กัญชง ในเชิงการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และใช้เป็นพืชที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยสามารถนำต้นพืช และสารสกัดไปใช้ประโยชย์ ทั้งยา สมุนไพร เครื่องสำอาง

“ทั้งนี้มีการห้ามใช้แบบนันทนาการ เว้นแต่เป็นพื้นที่กำหนดซึ่งต้องได้รับการอนุญาตก่อน พูดง่ายๆ คือเหมือนพื้นที่ Sandbox ไม่มีการใช้ในคนที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร หากป่วยผู้ประกอบวิชาชีพสามารถสั่งจ่ายได้” นพ.ไพศาล กล่าว

เมื่อถามถึงการพิจารณาเปิดพื้นที่ Sandbox สำหรับกัญชานันทนาการ นพ.ไพศาล กล่าวว่า หากเป็นพื้นที่เฉพาะจะทำได้ง่าย มีการจำกัดอายุและต้องออกกฎกระทรวง พร้อมยืนยันการเปิดSandbox ไม่ผิดอนุสัญญาระหว่างประเทศ เพราะมีการควบคุม หน่วยงานดูแลคืออย.และประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรณีที่กำหนดอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ยึดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายบุหรี่ กระท่อม คนอายุ 20 ปี คือบรรลุนิติภาวะ ที่มีการตัดสินใจได้ ทั้งนี้ในขั้นตอนต่อไปต้องทำประชาพิจารณา ช่วงเดือน ก.พ.ก่อน ส่งเข้ากระทรวงสาธารณสุข หากรมว.สธ.เห็นชอบส่งไปที่ สำนักงนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งให้ คณะกรรมการกฤษฎีกา

เมื่อถามต่อถึงคุณลักษณ์ของพื้นที่ที่จะเป็น Sandbox กัญชานพ.ไพศาล กล่าวว่า หลักการคือต้องพิจารณาพื้นที่ไหนที่ใช้เพื่อการดูแลสุขภาพ อย่างไรก้ตามเรื่องนี้ในรายละเอียดต้องคุยพอสมควร แต่ต้องชัดเจนเรื่องกำหนดอายุคนเข้าไปใช้ และมีมาตรการควบคุม แต่พื้นที่สาธารณะนั้นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว

เมื่อถามย้ำเปิดเป็นร้าน หรือคาเฟ่ หรือพื้นที่เฉพาะเพื่อใช้กัญชา นันทนาการเหมือนในต่างประเทศหรือไม่ นพ.ไพศาล กล่าวว่านี่เป็นข้อเสนอ แต่ไม่ได้เอาวัฒนธรรมต่างประเทศมากำหนดในประเทศไทย เรื่องนี้ต้องคุยกันในกฎกระทรวง อาจปรับได้ แต่คงไม่ใช่มาทำเป็นคาเฟ่

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีรูปแบบในใจแล้วใช่หรือไม่ ที่ยกร่างกฎหมายออกมาเช่นนี้เพราะเป็นเรื่องที่เกินจากที่มีการระบุมาตลอดว่า กัญชา อนุญาตให้ใช้ทางการแพทย์เป็นหลัก แต่ร่างพ.ร.บ.นี้เปิดกว้างให้ใช้นันทนาการด้วย นพ.ไพศาล กล่าวว่า เราบอกว่าห้ามนันทนาการ ยกเว้นพื้นที่เฉพาะจริงๆเราเปิดไว้ให้อยู่ที่ว่าจะไปถึงหรือไม่ทั้งนี้ตัวอย่างการกำหนดโทษตาม ร่าง พ.ร.บ. เช่น ปลูกโดยไม่ได้จดแจ้งในจังหวัด มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือ การผลิต จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต กำหนดโทษปรับไม่เกิน 3 แสนบาท จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำและปรับ ซึ่งเป็นโทษหนักสุดในพ.ร.บ

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าหากร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ถอดคำว่ากัญชาออกจากยาเสวพติดประเภท 5 ผ่านที่ประชุม บอร์ ป.ป.ส.จะทำให้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวตกไปหรือไม่ นพ.ไพศาล กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน พ.ร.บ.ตัวนี้ยกร่างมานาน

เมื่อถามย้ำกังวลหรือไม่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นการสนองการเมืองเนื่องจากมีบางพรรคการเมืองขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ นพ.ไพศาลกล่าวว่า “เราชี้ให้เก็นถึงประโยชน์ทางการแพทย์ และเศรษฐกิจ ให้ลืมเรื่องการเมืองไปเลย เรามีข้อมูลชี้ชัด”

ด้านภญ. ขนิษฐา ตันติศิรินทร์ ผอ.กองควบคุมวัตถุเสพติด กล่าวว่า การกำหนด Sandbox กัญชาสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกยาเสพติดแต่เลิกไม่ได้ จำเป็นต้องใช้อะไรมาแทนยาเสพติดตัวนั้นเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยา ตรงนี้เป็นการแก้ปัญหายาเสพติด จึงเอาหลักการนี้มาวางแซนด์บ็อกซ์ซึ่งต้องศึกษาจากโมเดลหลายประเทศมาปรับให้เข้ากับบ้านเรา ส่วนการกำหนดในรูปแบบกฎกระทรวงฯ ต้องทำประชาพิจารณ์