เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันของ โควิด-19 ทำให้กรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคนี้ โดยได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ด้วยการเปิดอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ได้ที่ (www.dlt-elearning.com) วันนี้ “เดลินิวส์ออนไลน์” ได้รวบรวมขั้นตอนง่ายๆ แบบเร่งด่วน เสร็จเร็วทันใจภายใน 1 ชั่วโมง สามารถนำผลไปยื่นขอรับใบขับขี่ใหม่ได้ทันที โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

1.เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากนั้นเลือกหัวข้อ “ลงทะเบียน” หากกรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด

2.ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

3.เลือกการอบรม ตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ

4.เลือกหัวข้อ “แบบทดสอบก่อนอบรม”

5.ตอบคำถามแบบทดสอบก่อนอบรม

6.ดูวิดีโอการอบรมการขับรถให้จบ

7.ตอบคำถามแบบทดสอบหลังอบรม

8.บันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

หลังจากอบรมแล้วต้องทำอย่างไรต่อ?

  1. เพื่อความสะดวกให้จองคิวต่อใบขับขี่ทางออนไลน์
  2. เตรียมเอกสารที่ใช้ต่อใบขับขี่ให้พร้อม
  3. เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งที่สะดวกตามวันนัด และแสดงเอกสารการอบรมและการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ผลการอบรมออนไลน์มีอายุ 6 เดือนนับแต่วันที่ผ่านการอบรม ดังนั้น ผู้ที่ยังไม่มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในด้านใบอนุญาตขับรถ หรือด้านทะเบียนและภาษี ควรงดเว้นการติดต่อที่สำนักงานขนส่ง หรือใช้บริการระบบออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกมีไว้รองรับ..