นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ก.พ.65 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.45 ล้านคน และผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2 อีก 2.25 ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือในรอบเดือน ก.พ. จากรัฐบาลเพิ่มเติม 200 บาทต่อคน  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่งผลให้ในวันที่ 1 ก.พ.นี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ จะได้วงเงินซื้อสินค้าเพิ่มเป็น 400-500 บาทต่อเดือน เป็นวงเงินเดิม 200-300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท ซึ่งไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป นอกจากนี้ ยังมีส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟฟ้า และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล