จากกรณีประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองของเด็กนักเรียน แชร์ประกาศของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.มหาสารคาม เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนอนุบาล 1-2-3 เพื่อเข้ารับการศึกษา โดยมีประกาศข้อปฏิบัติในการทดสอบจำนวน 3 ข้อ คือ 1. นักเรียนต้องเข้าทดสอบทุกฐาน 2. หากนักเรียนที่เข้าทดสอบร้องไห้ ให้หักคะแนนฐานที่ร้องไห้ฐานละ 3 คะแนน 3.ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าห้องสอบทุกกรณี หลังจากประกาศดังกล่าวได้แพร่สะพัดในโลกออยำลน์ ก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีดังกล่าวในสังคมโซเชียลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประเด็นที่มีการกล่าวถึงคือการร้องไห้ เด็กที่เข้าทดสอบจะถูกหัก 3 คะแนน จึงมีคำถามจากผู้ปกครองว่า หากเด็กมีความกดดันจะห้ามไม่ให้เด็กร้องไห้ได้อย่างไร เพราะเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็ก ตามที่ได้เสนอไปแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ก.พ. ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่ตั้งในเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เพื่อสอบถามข้อมูล

โดย รศ.ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม ได้ชี้แจงว่า ตามประกาศที่เผยแพร่ผ่านทางโซเชียลเป็นหนึ่งในระเบียบของการทดสอบเด็กนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในสถาบัน ซึ่งมีการกำหนดไว้มานานแล้ว ถือเป็นระเบียบเพื่อสร้างความเสมอภาพให้กับเด็กที่เจ้าทดสอบคนอื่นๆ ด้วย

จวกยับ! รร.ดังจัดสอบพัฒนาการเด็กก่อนเข้าอ.1-3 ลิดรอนสิทธิ ‘เด็กร้องไห้’ ตัดคะแนนทันที

“เพราะการร้องไห้อาจรบกวนสมาธิของเด็กนักเรียนคนอื่นๆ เพราะถ้าเด็กคนหนึ่งร้องอาจทำให้เพื่อนคนอื่นๆ ร้องตาม ทำให้ไม่สนใจในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าหรืออาจไม่สามารถเข้าทดสอบความรู้ความสามารถได้ต่อ ส่งผลกระทบต่อเด็กคนอื่นๆ ซึ่งการตัดคะแนนก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมต่อเด็กคนอื่นด้วย ส่วน 3 คะแนน ที่ถูกตัดเป็นเพียงคะแนนส่วนน้อย และปีนี้ที่ประกาศไปเพราะต้องการอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในการทดสอบ จึงได้ทำประกาศออกไป” ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าว

รศ.ดร.สุนันท์ กล่าวต่อว่า จากนั้นอาจต้องมีการทบทวนระเบียบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน แต่อย่างไรก็จะยึดหลักความเสมอภาค ความเป็นธรรมให้แก่เด็กผู้เข้าทดสอบทุกคนต่อไป.