เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่ ได้มีกลุ่มสาวประเภทสองที่ประกอบอาชีพนางโชว์ หรือคาบาเร่ต์โชว์ ออแกไนซ์ และอาชีพอิสระกลางคืนไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรี นักแสดงและภาคธุรกิจบันเทิงต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ออกมารวมตัวกัน เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาโควิด-19 และเรื่องวัคซีนที่ดีสำหรับคนไทย รวมทั้งช่วยเหลือเยียวยาอาชีพนางโชว์ และผู้ที่อยู่ในอาชีพกลางคืน ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศมาตรการต่างๆ ของทางภาครัฐ

ด้านตัวแทนกลุ่มรายหนึ่ง กล่าวว่า ธุรกิจกลางคืน เป็นกลุ่มแรกๆ ที่ต้องหยุดงาน และเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้พิจารณาให้กลับมาทำงาน แต่ด้วยสถานการณ์ที่คิดว่าจะต้องยืดยาวจนไม่สามารถหารายได้เลี้ยงชีพได้ไปอีกนาน แต่กลับไม่ได้รับการเหลียวแลหรือหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือต่างๆ เลย ซึ่งผ่านมาได้รับผลกระทบ จนบางคนแม้จะพยายามปรับตัวสร้างงานหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว แต่ก็ได้รับผลกระทบซ้ำซ้อน

ตัวแทน กล่าวต่อว่า เนื่องจากตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มอาชีพนักแสดงกลางคืน รวมถึงกลุ่มคนในสายอาชีพ บันเทิง นักร้อง นักดนตรี อีเวนต์ พิธีกร ออแกไนเซอร์ ก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เพราะคำสั่งของรัฐบาลที่สั่งให้สถานประกอบการประเภทอื่น ๆ เช่น ผับ บาร์โรงละครขนาดเล็ก หรือคณะละคร ปิด ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ตกงาน ขาดรายได้และไม่มีปัจจัยในการดำรงชีพ บางคนเริ่มล้มป่วยจากภาวะความตึงเครียด เป็นโรคซึมเศร้า จนถึงขั้น เสียชีวิตมาแล้ว และหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้อยู่ต่อไป ตัวเลขความสูญเสียเหล่านี้ก็จะยิ่ง เพิ่มมากขึ้น

“ดังนั้นทางกลุ่มของนักแสดงคาบาเร่ต์นางโชว์นายโชว์นักแสดงกลางคืน รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเหล่านี้จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินช่วยเหลือเยียวยา การสนับสนุนด้านการหางาน การหาอาชีพเสริม รวมทั้งการจัดสรรวัคซีนเพื่อให้พร้อมสำหรับการทำงานแสดงต่อไป หากท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ไม่สามารถเยียวยาแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับประชาชนอาชีพดังกล่าวได้ โปรดพิจารณาความสามารถในการบริหารจัดการ และจงยุติการทำงานของพวกท่าน ทั้งเข้าสู่กระบวนการลาออกจากการดำรงตำแหน่งในฐานะผู้นำประเทศ แล้วให้ผู้ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ เข้ามาดำรงตำแหน่งรับผิดชอบดูแลประชาชนต่อไป” ตัวแทนกลุ่มธุรกิจกลางคืน กล่าว