เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์โควิดประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,363 ราย, ติดเชื้อสะสม 2,749,561 ราย, เสียชีวิตวันนี้ 35 ราย, เสียชีวิตสะสม 22,691 ราย, รักษาหายวันนี้ 15,651 ราย, อยู่ระหว่างการรักษา 169,074 ราย, โดยอยู่ใน รพ. 73,633 ราย, รพ.สนามและอื่นๆ 95,441 ราย ,อาการหนัก 827 ราย, ใส่เครื่องช่วยหายใจ 214 ราย, ส่วนยอดฉีดวัคซีนสะสม 121,915,999 โด๊ส แบ่งเป็นเข็ม 1 จำนวน 53,162,555 ราย, เข็ม 2 จำนวน 49,496,871 ราย, เข็ม 3 จำนวน 19,255,573 ราย

ส่วนรายละเอียดผู้เสียชีวิตวันนี้ 35 ราย เป็นชาย 25 ราย หญิง 10 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด 35 ราย โดยเป็นผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 30 ราย คิดเป็น 86% อายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 4 ราย คิดเป็น 11% และเด็ก 14 ปี 1 ราย คิดเป็น 3% โดยรายนี้พบว่ามีโรคประตัวคือลมชัก เมื่อจำแนกตามพื้นที่ พบว่าอยู่ที่ กทม. 8 ราย เชียงใหม่ 4 ราย ร้อยเอ็ด ระยอง จังหวัดละ 3 ราย บึงกาฬ กระบี่ ภูเก็ต จังหวัดละ 2 ราย ปทุมธานี สมุทรปราการ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สกลนคร แม่ฮ่องสอน สุโขทัย พังงา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี จังหวัดละ 1 ราย

สำหรับพื้นที่ 10 จังหวัดที่มีรายงานการติดเชื้อรายใหม่สูงสุด คือ กทม. 2,638 ราย ชลบุรี 929 ราย สมุทรปราการ 887 ราย นนทบุรี 792 ราย นครศรีธรรมราช 741 ราย นครราชสีมา 716 ราย ภูเก็ต 660 ราย สมุทรสาคร 593 ราย นครปฐม 479 ราย และสุรินทร์ 425 ราย.