เมื่อวันที่ 22 ก.ค. นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการคณะครุภัณฑ์และไอซีที ใน กมธ.งบประมาณปี 65 เปิดเผยหลังจากพิจารณางบประมาณของกองทัพบกนานเกือบ 7 ชั่วโมงว่า มีการพิจารณาตัดลดงบประมาณไปประมาณ 1,100 ล้านบาท จากที่ขอรับงบภาพรวม 99,376 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับลดงบประมาณในรายการที่ไม่จำเป็น รวมถึงรายการงบประมาณผูกพันที่เบิกจ่ายไม่ทัน กรรมาธิการได้มีการปรับลดทั้งหมด ซึ่งการปรับลดเราใช้ความรอบคอบและพิจารณาในมิติสภาพสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังยากลำบาก ให้ปรับลด เลื่อนใช้งบประมาณออกไปเพื่อนำไปของบประมาณในปีถัดไป 

จากนั้นในเวลา 15.40 น. พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ นำหน่วยงานกองทัพเรือเข้าชี้แจงงบประมาณ ต่อคณะอนุ กมธ.ครุภัณฑ์และไอซีที เป็นคิวถัดมา.