เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ศูนย์โควิด-19 ได้แจ้งข่าว มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 43/2564 ยกระดับมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต มีผลตั้งแต่ที่ 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 โดยประชาชนทุกคนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต(รวมคนภูเก็ต) จะต้องแสดงหลักฐานได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT- PCR หรือวิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และ ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 ตามที่จังหวัดกำหนด คือ ซิโนแวค (Sinovac), ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ต้องครบ 2 เข็ม ส่วน แอสตราเซนิกา (AstraZeneca), ไฟเซอร์ (Pfizer), โมเดอร์นา (Moderna), จอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน เด็กต่ำกว่า 6 ปี มากับผู้ปกครองได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจ เด็กอายุระหว่าง 6-18 ปียังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 และอายุมากกว่า 18 ขึ้นไป ต้องปฏิบัติตามมาตรการทุกขั้นตอน.