เมื่อวันที่ 13 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ เทศกาลสงกรานต์ 2565 ประจำวันที่ 11 เม.ย. 2565 เกิดอุบัติเหตุ 237 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 26 ราย ผู้บาดเจ็บ 238 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ จ.นครศรีธรรมราช 12 ครั้ง และ จ.ขอนแก่น 10 ครั้ง ทั้งนี้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ เทศกาลสงกรานต์ 2565 ประจำวันที่ 12 เม.ย. 2565 เกิดอุบัติเหตุ 301 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 47 ราย ผู้บาดเจ็บ 292 ราย


สำหรับสถิติการบังคับใช้กฎหมายจากระบบ PTM วันที่ 11-12 เม.ย.2565 ใน 10 ข้อหา รวม 102,335 รายฝ่าฝืน 3 ลำดับแรกดังนี้ 1.ความเร็ว 46,694 ราย 2.ไม่มีใบขับขี่ 22,102 ราย 3.ไม่สวมหมวกนิรภัย 17,328 ราย โดยสถิติการบังคับใช้กฎหมายจากระบบ PTM วันที่ 12 เม.ย. 2565 ใน 10 ข้อหา รวม 48,079 ราย ดังนี้ 1.ความเร็ว 21,361 ราย 2.ไม่มีใบขับขี่ 10,615 ราย 3.ไม่สวมหมวกนิรภัย 8,278 ราย 4.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2,401 ราย 5.เมาขับ 1,499 ราย 6.มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 1,475 ราย 7.ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 1,373 ราย 8.ย้อนศร 712 ราย 9.ใช้โทรศัพท์ 249 ราย 10.แซงในที่คับขัน 116 ราย
นอกจากนี้ทั่วประเทศมีการตั้งจุดตรวจ 1,150 จุด เป็นจุดตรวจแอลกกอฮอล์ 449 จุด กวดขันจราจร 701 จุด