เดลินิวส์

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2024

ชีวิตและสุขภาพไฮไลท์

มะเร็งตับและท่อน้ำดี ภัยเงียบที่ควรเฝ้าระวัง (ตอนที่ 2)

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่าอัตราการตายของผู้ป่วยมะเร็งตับยังคงสูงอยู่ และมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี เนื่องจากมะเร็งชนิดนี้มีลักษณะการแบ่งตัวและแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือดเร็ว การเกิดก้อนมะเร็งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง และมักจะเกิดมะเร็งตับในผู้ป่วยตับแข็ง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้การรักษาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

ฝุ่นจิ๋ว PM2.5 กับระบบโลหิตวิทยา

PM 2.5 หรือชื่อเต็ม Particular Matter 2.5 เป็นอนุภาคขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (ฝุ่นจิ๋ว) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ อนุภาคที่มีขนาดเล็กนี้สามารถแทรกซึมผ่านทางเดินหายใจเข้าสู่ถุงลม และกระแสเลือดได้ ทำให้ส่งผลกระทบต่อร่างกายหลายระบบ

ความเสี่ยงเบาหวานและผลกระทบต่อสุขภาพในเด็กอ้วน

ความชุกของโรคอ้วนในกลุ่มประชากรเด็กและวัยรุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 30 ปี ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับทุกเชื้อชาติทั่วโลก และในทุกฐานะ

หมวดบทความ: ชีวิตและสุขภาพ

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2024
ช่องทางการติดตาม
  • ติดต่อโฆษณา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ติดต่อเรา

ติดตามเดลินิวส์

สงวนสิทธิ์ 2556 – 2560 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2024

ติดตามเดลินิวส์

© 2022 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2024
ช่องทางการติดตาม
  • ติดต่อโฆษณา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ติดต่อเรา
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2024
ช่องทางการติดตาม
  • ติดต่อโฆษณา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ติดต่อเรา