@@…หลากหลายกิจกรรมของเหล่าทัพ นอกเหนือจากภารกิจหน้าที่การงานแล้ว ยังคงมีกิจกรรมเพื่อสังคมและประชาชนอย่างต่อเนื่อง ไล่จาก กองทัพบก เดินหน้าสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้กับสังคม ทั้งในและนอกหน่วยทหาร โดยที่ผ่านมาได้จัดแสดง “ดนตรีในสวน” ในพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศ ส่วนภายในหน่วยทหารนั้น พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. มีดำริให้จัดการแสดงดนตรีและกิจกรรมสันทนาการในลักษณะ “Happy Time” ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ก.ย. 65 กำหนดจัดทุกบ่ายวันพุธ ระหว่าง 11.00-15.00 น. ควบคู่กับการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกำลังพลในราคาประหยัด อาทิ ผลผลิตทางการเกษตร ผักสวนครัว อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ข้าวของเครื่องใช้ ฯลฯ ประเดิมวันแรก 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา หอประชุมกิตติขจร ภายในกองบัญชาการกองทัพบก

@@…พล.อ.ณรงค์พันธ์ และผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้ร่วมอุดหนุนสินค้ากำลังพลและรับชมการแสดงดนตรี พร้อมมอบรางวัลให้กับกำลังพลผู้โชคดีด้วย การจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกด้วยการแสดงดนตรีแล้วยังเป็นการช่วยกำลังพลให้มีรายได้พิเศษและได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด ที่สำคัญได้สร้างความสุข ความผ่อนคลาย ขวัญกำลังใจและความรักสามัคคีในองค์กร

@@…นอกจากนี้ กองทัพบก ได้จัดบรรยายวิชาการ ในหัวข้อ “การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยสันติวิธีและการไม่ใช้ความรุนแรง” ที่หอประชุมกิตติขจร ภายในกองบัญชาการกองทัพบก สะท้อนมุมมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยเรียนเชิญนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธีมาเป็นวิทยากรบรรยาย ได้แก่ อาจารย์ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ผศ.ดร.ผกาวดี สุพรรณจินตวนา ประธานศูนย์การศึกษาสิทธิมนุษยชนความขัดแย้งและสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง และ พล.ต.ดร.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง กอ.รมน. โดยมีกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในกองบัญชาการกองทัพบกร่วมรับฟัง และได้เผยแพร่การบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังหน่วยทหารทั่วประเทศ

@@…ในโอกาสนี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกได้เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองในการบรรยายด้วย พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันด้วยสันติวิธีบนความคิดเห็นที่แตกต่าง ใช้การพูดคุยในระดับที่เหมาะสมจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคม กองทัพบกตั้งใจอยากให้สังคมไม่มีความขัดแย้ง จึงเปิดรับฟังข้อมูลและแสวงหาวิธีการที่จะทำให้สังคมมีความสงบสุข และพร้อมที่จะเชิญนักวิชาการผู้มีประสบการณ์มาเติมข้อมูลความรู้ในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

@@…ด้าน พล.ต.อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน พร้อมด้วย พล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.นเรศวร ร.ท.สมบัติ  บัญชาเมฆ ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของกำลังนเรศวร โดยมีกิจกรรมการไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการแม่เหวย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ร่วมปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนจากน้ำจากฐานปฏิบัติการแม่เหวย มายังบ้านท่าสองยาง หลังจากนั้น คณะได้เดินทางยังไปบ้านแม่จวาง อ.ท่าสองยาง ติดตามการดำเนินการตาม โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในการผลิตอาหารที่มีประโยชน์และปลอดสารพิษ เยี่ยมชมกิจกรรมการร้องเพลงส่งเสริมอุดมการณ์รักชาติ ก่อนเดินทางกลับคณะฯได้มอบอุปกรณ์กีฬา เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน เสร็จแล้วเดินทางต่อมาที่ บก.กกล.นเรศวร เพื่อจัดกิจกรรมการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว มวยไทย ให้กับกำลังพลในส่วนกองกำลังป้องกันชายแดน, นขต.พล.ร.4 และหน่วยฝึกทหารใหม่ในความรับผิดชอบ โดยถ่ายทอดผ่านระบบ vtc จำนวน 68 ช่องสัญญาณ

@@…ผู้พันบานเย็น ขี่ม้าเข้าไปยังถิ่นราชนาวี ยังคงตามเกาะติดหาความคืบหน้าเรื่อง การแก้ไขปัญหาโรงโม่หิน สัมปทาน กองทัพเรือ ในพื้นที่กว่า 208 ไร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อมารายงานข้อเท็จจริงในความเคลือบแคลงใจสงสัยของสังคม ที่สำคัญบรรดากำลังพลในแวดวงราชนาวี ต่างก็สอบถามเข้ามารายสัปดาห์ ว่าบทสรุปปัญหานี้จะลงเอ่ยอย่างไรแน่? อยากรู้เพื่อให้เป็นบทเรียนไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นมาอีกในอนาคต เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมีหลากหลายมิติทั้งเรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงาน ข้อกฎหมาย สุดท้ายกลายเป็นว่า นอกจากเรื่องจะถูกส่งต่อไปให้ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วยังต้องมาถูกบริษัทเอกชนฟ้องเรียกค่าเสียหายอีก!! หนำซ้ำไม่รู้ว่ากำลังพลชั้นผู้น้อยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา จะพลอยติดหางเลขเรื่องนี้ไปด้วยจำนวนเท่าไร ปัญหาโรงโม่หินเขาวังปลา เลยกลายเป็นมหากาพย์ ที่มาถูกตรวจสอบย้อนหลังไปตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ตอนนี้หลาย ๆ ฝ่าย กำลังจับตามองว่า พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. ซึ่งกำลังนับถอยหลังอีกไม่กี่เดือนก็จะเกษียณอายุราชการ จะตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร?

@@…ส่วนความเคลื่อนไหวกิจกรรมในแวดวงลูกประดู่ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย (ตท.20/นนร.77) ผบ.ทร. ในฐานะ รอง ผอ.ศรชล. (ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล) และประธานคณะกรรมการบริหาร ศรชล. เปิดประชุมคณะกรรมการบริหาร (ศรชล.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก หรือ (Port In Port Out Controlling Center : PIPO) ด้าน พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน (ตท.23/นนร.80) เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และโฆษก ทร. ประธานโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2565 เชิญ พล.ร.อ.สมประสงค์ ให้โอวาทคณะเยาวชนจากภาคใต้ ที่เข้าร่วมโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ขณะที่ พล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง (ตท.23/นรร.80) ผบ.ทัพเรือภาคที่ 3 จ.ภูเก็ต ให้นโยบาย พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ ผอ.สำนักฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 3 ติวเข้มหมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการ ฝึกเตรียมความพร้อมลำเลียงผู้ประสบภัยทางอากาศในช่วงฤดูมรสุม ส่วน พล.ร.ท.สุนทร คำคล้าย (ตท.25/นนร.82) ผบ.ทัพเรือภาคที่ 2 จัดกำลังพลจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ จาก พัน ร.8 กรม ร.3 พล.นย. ร่วมบริจาคโลหิตให้กับธนาคารเลือด รพ.สงขลา เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล

@@…ด้านทุ่งทัพฟ้าดอนเมือง พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้ช่วย ผบ.ทอ.ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 13 เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ณ พระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศนุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ก่อนการแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันพุธที่ 22-23 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีการถ่ายทอดสดทาง www.rtaf.live และเคเบิลทีวีกองทัพอากาศ สำหรับคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา ครั้งที่ 13 จัดขึ้นภายใต้ แนวคิด“Our Sky” เป็นการแสดงศักยภาพทางดนตรีของวงซิมโฟนีออเคสตร้า กองทัพอากาศ ซึ่งประกอบด้วย นักดนตรี และคณะนักร้องหมู่ประสานเสียงกว่า 150 คน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญที่มีชื่อเสียง อาทิ รศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ ศิลปิน ศิลปาธร, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, รัดเกล้า อามระดิษ, ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร, พิมดาว พานิชสมัย, รัตนาพร นอสูงเนิน (แพรว The Golden Song) และ ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน (อลิศ The Golden Song)

เติมความสุข…พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. นำคณะร่วมกิจกรรม สันทนาการ “Happy Time” ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนิน กำหนดจัดทุกบ่ายวันพุธ ระหว่าง 11.00-15.00 น. ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ก.ย. 65 มีการออกร้านจำหน่ายสินค้านานาชนิดของกำลังพลในราคาประหยัด และจัดการแสดงดนตรีเพื่อผ่อนคลาย

ประชุม“ศรชล.”…พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. ในฐานะ รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานการประชุม ศรชล. ครั้งที่ 3/2565 โดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ฟังบรรยาย... พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.นำคณะนายทหาร ร่วมฟังบรรยายวิชาการ หัวข้อ “การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยสันติวิธีและการไม่ใช้ความรุนแรง” ที่หอประชุมกิตติขจร ภายในกองบัญชาการกองทัพบก สะท้อนมุมมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยเรียนเชิญนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธีมาเป็นวิทยากร.

บวงสรวง…  พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้ช่วย ผบ.ทอ.ฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 13 เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ณ พระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศนุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ก่อนการแสดงคอนเสิร์ตฯ

ทำดีด้วยหัวใจพล.ร.ท.สุนทร คำคล้าย ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 2 จัดกำลังพลจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ จาก พัน ร.8 กรม ร.3 พล.นย.ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสงขลา เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล

ฝึกเตรียมพร้อม… พล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 3 จว.ภูเก็ต ให้นโยบาย พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ ผอ.สำนักฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 3 ติวเข้มหมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการ ให้ฝึกเตรียมความพร้อมเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง เหตุผู้ประสบภัยทางอากาศในช่วงฤดูมรสุมกำลังมาเยือน