วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ขอเชิญผู้มิจิตศรัทธาร่วมบริจาค และรับพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองคำ) ที่ผ่านนวัตกรรม เคลือบผิวด้วยทองจำบริสุทธิ์ 99.9%  เพื่อสบทบทุนจัดสร้าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลนวัตกรรม โดยคนไทย เพื่อคนไทยทุกคน

พิธีพุทธาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ พระมหามณฑปวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ขอเชิญผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่ LINE : @ami.goldenbuddha และ https://goldenbuddha.kmchf-pp.org หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 099-441-4265  ,  099-359-1965