วันที่ 19 ธ.ค.2564 จะเป็นวันที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย และวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ แทน นายพิชัย ชุณหวชิร ที่นั่งมาแล้ว 2 สมัย

วันนี้ยังไม่มีการประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่าจะมีใครบ้างที่จะเข้าสู่การถูกเสนอชื่อเป็นนายกคนใหม่ เลยต้องผ่านเรื่องการเกาะติดเรื่องผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไปก่อน  และขอไปเกาะติดเอกสารที่สมาคมประกาศออกมา 107 เสียงของสโมสรสมาชิก ประเภทสามัญที่จะมีสิทธิในการลงเสียงเลือกตั้ง

ซึ่งจริง ๆ แล้วผู้ที่เป็นคนสำคัญที่สุดของทุกสมาคมกีฬาคือ “สมาชิก” นี่เอง เพราะหากไม่มีสมาชิก สมาคมก็จะเดินไม่ได้ แม้ว่าจะมีคนบริหารหรือนายกฯประเภทเทพส่งมาเกิดก็ตาม

การเกาะติดวันนี้…ถือว่าศึกษาเรื่องของสมาชิกไปพร้อม ๆ กันครับ

ข้อบังคับสมาคมถือเป็นข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการภายในของแต่ละสมาคมกีฬา ได้ระบุว่า สมาชิกสามัญคือผู้ที่จะได้สิทธิในการหย่อนคะแนนเลือกตั้ง  สมาชิกสามัญทั้ง 107 เสียง ที่สมาคมได้แจ้งไว้ว่าเป็นผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง จะมีชื่อสมาชิก เป็นชื่อบุคคล และ ชื่อที่ใช้ในการประกอบการกีฬา ที่เป็นชื่อของสโมสรกีฬา

สมาชิกที่เป็นชื่อบุคคลจะเป็นผู้ถือสิทธิในการเข้าประชุมและเลือกตั้ง และหากไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมได้จะต้องมอบอำนาจให้ใครคนใดเดินทางเข้าประชุมพร้อมดำเนินการแทน….นั่นคือกติกา

ด้วยที่ผ่านมา สมาคมกีฬาบางแห่งมักจะมีเรื่องราวให้น่าติดตาม จากการดำเนินการด้านทะเบียนสมาชิก จะด้วยความประมาท หรือตั้งใจ หรือ ไม่ตั้งใจ ก็ตามสมาคมกีฬามวยสากลนี้ก็น่าติดตามเช่นกัน

เพราะต้องยอมรับว่าเมื่อดูข้อบังคับของสมาคมกีฬามวยสากลแล้วนั้น ประกอบกับเมื่อดูรายชื่อสมาชิกทั้ง 107 ชื่อแล้วนั้นโดยประสบการณ์ยอมรับว่า “ความแคลงใจ” มีมากกว่าเชื่อว่าสมบูรณ์แบบ จึงแงะดูรายชื่อสมาชิกที่เป็นตัวบุคคลทั้งหมด พร้อมค้นข้อมูลส่วนตัว มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าติดตาม

เอาประเด็นแรก…ของสมาชิกท่านหนึ่ง (ขอสงวนชื่อและสโมสร แต่ยืนยันได้ชัดเจนด้วยเอกสารที่ตรวจสอบได้ว่าเป็นเรื่องจริง) เป็นผู้นำสโมสรหนึ่ง ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 หากเป็นปกติสมาชิกท่านนี้จะต้องมาหรือไม่ก็มอบอำนาจให้ใครมาแทนในวันประชุมใหญ่ 19 ธ.ค.2564 ที่จะถึงนี้

แต่เขาผู้นี้ตายตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค.2558 ไปแล้ว แต่ยังมีชื่อและสิทธิมาจนถึงปัจจุบัน

ที่น่าเพ่งอีกส่วนก็คือ ในวันที่ 22 ก.พ.2558 วันนั้นประชุมใหญ่เลือกนายก ท่านพิชัย สมัยที่ 2  ที่แน่นอน

สมาชิกที่เสียชีวิตนี้ จะต้องมีชื่อในทะเบียนสโมสรสมาชิก เหมือนวันนี้ที่เขามีสิทธิ แต่ชื่อของเขาก็ยังไม่หายไป ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้มีอำนาจเต็มของสโมสรนั้น จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ที่ยังมีชื่อท่านผู้วายชนม์นั้นอยู่ทั้งที่เขาตายไปเกือบจะ 6 ปีแล้ว

นี่คือ…ความเป็นมืออาชีพของสมาคมระดับบิ๊กความหวังของไทยฤา…คงเป็นคำถาม

และมันจึงเป็นสิ่งที่ต้องน่าเพ่งต่อ ว่าความผิดพลาดนี้จะยังมีอีกไหม ในการดูข้อบังคับที่มีกับสมาชิกที่มีอยู่อีก 106 เสียงนี้….เมื่อค้นต่อแล้วก็พบจริง ๆ อีกมาก