ทหารมาแล้วแก้ไขไฟป่าหมอกควันพิษ….กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ พ.อ.สมจริง กอรี เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ แจ้งว่ากองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ขึ้นที่กองพลทหารราบที่ 7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64-30 เม.ย. 65 ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ ปีงบประมาณ 2565 เพื่ออำนวยการควบคุมการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง

…. โดยจัดตั้งชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมของกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 15 ชุด ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการจัดกำลังยุทโธปกรณ์ ร่วมกับจังหวัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม….จากข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือในปี 2563 เกิดจุดความร้อนสะสมทั้งสิ้น 135,812 จุด ส่วนปี 2564 เกิดจุดความร้อนสะสม จำนวน 64,377 จุดพบมากใน 5 จังหวัดได้แก่ จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง และเชียงราย….

นอกจากนั้นพบว่า ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีจำนวนวันที่ค่าอากาศ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยในปี 2563 จำนวน 82 วัน และในปี 2564 จำนวน 55 วัน ลดลง 27 วัน คิดเป็นร้อยละ 32.57…. ขณะที่ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ตั้งแต่ 26 ก.พ.-30 เม.ย.64 มีจำนวนวันที่ค่าอากาศเกินค่ามาตรฐาน ในปี 2563 จำนวน 15 วัน และในปี 2564 จำนวน 13 วัน ลดลง 2 วันคิดเป็นร้อยละ 16.31 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่องต่อไป….

ผาเมืองคุมเข้มชายแดน….พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผบ.กองกำลังผาเมือง เปิดเผยถึงสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผาเมืองว่า จากการสอบถามแรงงานต่างด้าวที่จับกุมได้ ทราบว่าแรงงานส่วนมากจะได้รับคำชักชวนจากญาติพี่น้องที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มขบวนการนำพาแจ้งข้อมูลเท็จและหลอกลวงชาวเมียนมาเพื่อมาทำงาน เนื่องจากประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มในการควบคุมการแพร่ระบาด ของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับในการเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

….ส่งผลให้มีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมากและให้ค่าแรงสูงกว่าปกติซึ่งที่ผ่านมา….กองกำลังผาเมืองได้วางมาตรการในพื้นที่เฝ้าระวังตามแนวชายแดน รวมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแรงงานในพื้นที่ไม่ให้หลงเชื่อรับคำชักชวนจากกลุ่มนายจ้างที่ต้องการแรงงานและกลุ่มขบวนการนำพาว่าสามารถนำพาแรงงานเข้ามาทำงานในพื้นที่ตอนในของประเทศแบบผิดกฏหมายได้….เราได้จัดกำลังเพิ่มเติมในการลาดตระเวนทั้งทางบกและทางน้ำ การเฝ้าตรวจ และการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดแบบเข้มข้นพร้อมร่วมกับฝ่ายปกครอง ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย และรีเอกซเรย์ (Re X–ray) ในพื้นที่รับผิดชอบ รวทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดน ให้ความร่วมมือทั้งการแจ้งเบาะแส และกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องด้วย…. “สนั่นลั่นทุ่ง” ชื่นชมและเห็นใจทหารหาญรั้วของชาติที่ทำงานอย่างหนักและเข้มแข็งในการเฝ้าระวังชายแดนสกัดกั้นแรงงานเถื่อนเหล่านี้

แต่ขบวนการลักลอบนำพาเข้ามายังลอยนวลทำมาหากินเป็นล่ำเป็นสัน ฝังรากลึก.ข่าวแว่วว่าเส้นใหญ่ใช่เล่นเชียวนา. แล้วหน้าที่จับกุมแบบขุดรากถอนโคน “ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ” นี้เป็นของใครหน่วยงานไหนละ.ถึงเวลาโชว์ฝีมือได้ละมั้ง.???

เพื่อชุมชน….ผศ.อาคม ตันตระกูล ผอ.ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมและให้กำลังใจคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชน ต.ท่าศาลา อำอ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการด้วยกิจกรรม “CMU-U2T ตำบลท่าศาลา เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม” นำโดย รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ที่ปรึกษาหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมี ผศ.ดร.สุบัน พรเวียง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ปราบค้ามนุษย์….พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพื่อสร้างทีมสหวิชาชีพด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน โดยมี พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน รอง ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5 พร้อมผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ณ โรงแรมแอทพิงคนคร ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เร่งฉีดวัคซีน….วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตรวจความเรียบร้อยในขั้นตอนการฉีดวัคซีน และการบันทึกข้อมูลของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนแบบวอล์กอิน โดยปัจุบันเชียงราย มีผู้ฉีดเข็มแรกเกิน 70 เปอร์เซ็นต์แล้ว ณ ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

ก้าวทันเทคโนโลยี….บัญชา เชาวรินทร์ รอง ผวจ.เชียงราย เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 มี สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ Gistda ร่วมกับ สนง.การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการฯ โดยมี กานดาศรี ลิมปาคม รอง ผอ.Gistda นำเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วม

แสดงความยินดี….รัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬา จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดร้าน YOURS THAILAND ศูนย์ออกแบบแฟชั่นประยุกต์จากผ้าทอชนเผ่า โดยมี นงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย เจ้าของร้านและทีมงานให้การต้อนรับ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น ณ ซอย 18 มิถุนา อ.เมือง จ.เชียงราย


สื่อดีเด่น….วรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน ในฐานะ ผอ.กอ.รมน. จังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อเป็นการขอบคุณ ยกย่อง และชมเชย โดยมี พันเอก มงคล ปาคำมา รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

ร่วมด้วยช่วยกัน….พ.ต.อ.อนุ เนินหาด รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน พร้อมเพื่อนข้าราชการตำรวจ และกลุ่มสายบุญจัดโครงการโรงทานแจกข้าวกล่องเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และเป็นการช่วยเหลือประชาชน ณ วัดช่างสี อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

เลือก อบต…..ชรินทร์ทิพย์ ไชยโย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ จ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ของจังหวัดลำพูน ทั้ง 17 แห่ง ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 94,577 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76,498 คน คิดเป็น 80.88% เลยทีเดียว

คุณภาพการศึกษา….ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ตามโครงการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน “อบจ.นิทัศน์” เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ซับไออุ่น….ธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาด จ.ลำปาง พร้อมคณะมอบเสื้อกันหนาว ผ้าห่มนวม และผ้าขนหนู เสื้อผ้าให้กับนักเรียนโรงเรียนสันโป่งวิทยา อำเภอเสริมงาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยมี ประกายดาว โรจน์กิติรัตน์ ผอ.โรงเรียนสันโป่งวิทยา และคณะครูเด็กนักเรียนให้การต้อนรับ

เที่ยวอุทยาน….ประวิทย์ ใจคำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จ.แพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Sefety&Health Administration (SHA) ซึ่ง อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ได้ผ่านการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมเข้าสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว (SHA Plus) ต่อไป

ปกครองท้องถื่น….วรญาณ บุญณราช รอง ผวจ.แพร่ พร้อมด้วยอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จ.แพร่

ช่วยชุมชน….วิบูรณ์ แววบัณฑิต ผวจ.น่าน เปิดงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ ภายใต้โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้ามาช่วยส่งเสริมพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเปิดช่องทางการขายเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

พัฒนาเกษตรกร….ณัติกานต์ บุญเจริญ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.น่าน นภทีป์ ภิมุขไพศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์ สันติ หน่อน้อย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงานและคณะร่วมมอบโค ให้กับเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงวัวบ้านหลับมืนพรวน ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด

มอบใบประกาศ….สบชัย สายแปง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสันติสุข จ.น่าน พร้อมด้วย สาคร ฑีฆาวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ออกตรวจประเมินมาตรการ COVID Free Setting ให้กับ ร้านค้า ร้านกาแฟ และ ที่พัก พื้นที่ ต.ดู่พงษ์ พร้อมมอบใบประกาศให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินด้วย

สนับสนุนผู้พิการ….มัชฌิมา เนียมเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ชวนอุดหนุนสินค้า handmadeจากผู้พิการ ที่ ต.แม่อูคอ เพื่อส่งเสริมให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองโดยมีการจำหน่ายงานฝีมือของผู้พิการหูหนวก ทั้งปลีกและส่ง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถแวะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มผู้พิการได้ ร้านตั้งอยู่ติดถนนทางไปทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ หรือติดต่อผ่านทางเพจ facebook : กลุ่มของใช้ ของที่ระลึก ศิริพร ดอยแม่อูคอ หรือทาง Line ไอดี Siripron.06.aom โทร.08-3939-5445

เชิญเที่ยวเมืองสามหมอก….ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน แจ้งว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดช่วงนี้เริ่มคึกคักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตอง และเกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่างๆ ทำให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนมากขึ้น ช่วงหน้าหนาวนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองสามหมอกอากาศเย็นสบาย สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยงามมาก