เคยทราบกันบ้างหรือไม่ว่า?… ทุกวันที่ 20 มกราคมของทุกปี ถูกยกให้เป็น “วันแห่งดีเจ” แต่มีที่มาอย่างไรนั้น? เรามีตำตอบมาฝากกัน

ดีเจ คือใคร

สำหรับคนที่รักเสียงเพลงและนักฟังวิทยุคงรู้จักบุคคลที่ทำหน้าที่เปิดแผ่น หรือ Disc Jockey ที่เรียกย่อๆ ว่าดีเจกันเป็นอย่างดี วันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่พิเศษที่เราจะรำลึกถึงความสามารถและภารกิจอันสำคัญยิ่งในการนำบทเพลงไปถึงคนฟัง ไปจนถึงขาแดนซ์ในฟลอร์เต้นรำต่างๆ ของเหล่าดีเจทุกคน


ดีเจ (DJ ย่อมาจาก disc jockey) หมายถึงผู้จัดรายการเพลงประกอบความรู้เกี่ยวกับเพลงหรือเรื่องอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้ฟัง ในสถานที่ฟังเพลง ในที่นี้มี 2 ความหมายคือ ดีเจที่จัดรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และดีเจที่เปิดเพลงตามไนต์คลับ หรือตามงานบันเทิงต่าง ๆ โดยในขณะทำหน้าที่ดีเจ อาจมีการเล่นแผ่นหรือปรับเสียงในลักษณะต่าง ๆ เพื่อดัดแปลงให้ได้เสียงที่แปลกใหม่ไปจากเดิม

Shot of a female DJ playing music in the club

ดีเจ มีความหมายถึงนักจัดรายการวิทยุ รูปแบบการจัดรายการอาจเป็นรายการที่มีกำหนดเวลาแน่นอน หรือเป็นรายการที่ให้บริการตลอดวัน หรือรายการอยู่เป็นเพื่อนคุยกับนักศึกษาที่ดูหนังสือดึก ๆ หรือรายการโชว์ดึก โดยมีหัวข้อคุยเป็นประเด็นเรื่องราวตามกระแสเหตุการณ์บ้านเมืองและโลกแทรกไว้ในรายการ หรือรายการเพื่อสุขภาพ รายการเพื่อผู้บริโภค รายการเพื่อการศึกษา การทบทวนข้อสอบของนักเรียนเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย การตอบปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ฟังที่มีปัญหาคับข้องใจ หรืออาจเป็นรายการสายด่วน เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อน โดยนักจัดรายการวิทยุจะเปิดเพลง สลับการให้ความรู้หรือการตอบปัญหา หรือสนทนากับผู้ฟังตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดความเบื่อหน่ายแก่ผู้ฟังทั่วไป..