สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 18 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 5,633 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 5,632 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,165,175 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,042 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,129,638 ราย กำลังรักษา 60,883 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,160 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 15 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 15.6

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,388,610 ราย หายป่วยแล้ว 4,298,132 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 45 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 29,595 ราย